Zoeken

Resultaten

55 Resultaten voor cleantech (0,359 seconden)

Videoverslag Cleantechfestival 2013 Videoverslag Cleantechfestival 2013Klik hier voor de videofragmenten van de MIP3-projectenCompilatiefilm Toespraak Minister Lieten Toespraak Jean de BethuneToespraak Jan Bommerez Toespraak Peter Tom Jones Relevantie: 100%

Flanders Cleantech Highlights Video: Flanders Cleantech Highlights Relevantie: 0%

Verslag Cleantechfestival 2011 ... r en meer bedrijven geraken overtuigd van de noodzaak van groene productie. En Vlaanderen beschikt over een flinke bagage internationaal gewaardeerde cleantechexpertise. Maar in de overgang van de ontwikkeling naar de markt, blijkt het wel eens te haperen. Daar wil het Milieu- en energietechnologie ... Relevantie: 0%

Fotoverslag Cleantechfestival 2011 Fotoreportage Cleantechfestival 2011 {GALLERY,10,Cleantechfestival} Relevantie: 0%

Slides Cleantechfestival Slides Cleantechfestival Geert De Meyer Johan Keppens Jos Peeters Relevantie: 0%

Videoverslag Cleantechfestival Videoverslag Cleantechfestival Klik hier voor de videofragmenten van de MIP2-projectenCompilatiefilm Toespraak Minister Lieten Toespraak Geert De MeyerToespraak Johan KeppensToespraak Jos PeetersPanelgesprekken met de projectleiders van de MIP2-projecten Relevantie: 0%

Sprekers Cleantechfestival ... j is actief binnen de afdeling die risicokapitaal verschaft aan bedrijven in de vroege stadia van ontwikkeling. Zijn belangrijkste focusgebieden zijn cleantech en industriële innovatie. In een vorige carrière was Johan projectmanager in de strategie-afdeling van Accenture waar hij meehielp aan het u ... Relevantie: 0%

Verslag Cleantechfestival 2013 Verslag Cleantechfestival 2013 Programma - Slides - Video - Sprekers - Deelnemerslijst - Foto's Relevantie: 0%

Slides Cleantechfestival 2013 Slides Cleantechfestival 2013 Jan BommerezPeter Tom JonesBreak-out sessie Relevantie: 0%

Sprekers Cleantechfestival 2013 ... sconsortium. Als ‘geëngageerd wetenschapper’ publiceerde hij talloze artikels, boekartikels en opiniestukken omtrent thema’s als klimaat, transities, cleantech en industriële ecologie. Hij is co-auteur van o.a. Terra Incognita (Ginkgo, Gent, 2006), Het Klimaatboek (Berchem, 2007), Klimaatcrisis (Ant ... Relevantie: 0%

Fotoverslag Cleantechfestival 2013 Fotoreportage Cleantechfestival 2013 {GALLERY,11,Cleantechfestival2013} Relevantie: 0%

Videofragmenten MIP2-projecten Videofragmenten van de MIP2-projecten gepresenteerd op het Cleantechfestival 2011 ALCHEMIS - Algae for chemicals and emission abatement BRS - Batch recuperatie van solventen uit azeotrope solventmengsels door hybride scheidingsprocessen PRIME - Perfecting Research on Intelligent Material Exploita ... Relevantie: 0%

Videofragmenten MIP3-projecten Videofragmenten van de MIP3-projecten gepresenteerd op het Cleantechfestival 2013 BIOPOL - Productie en verwerking van polyhydroxybutyraten afkomstig van industriële en anorganische afvalstromen DURISOBO - Ontwikkeling en karakterisering van duurzame isolatiematerialen voor bouwtoepassingen GreenA ... Relevantie: 0%

Cleantechfestival - Gent Klik hier voor een verslag van dit evenement Relevantie: 0%

Cleantechfestival - Houthalen ... den aan Minister Ingrid Lieten, Viceminister-president van Vlaamse regering en tevens bevoegd voor o.a. innovatie U luistert naar de toespraken over cleantech in Vlaanderen van Minister Lieten en van Jean de Bethune, de gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen U laat zich inspireren door de ke ... Relevantie: 0%

Themagroepvergadering - Gent ... r Verschave, directeur SHE, Agfa 14u15-14u40 Winkelinrichting als dienstKarel Beneens, zaakvoerder, Beneens en Zonen 14u40-15u05 Vlaams beleid rond cleantech en eco-innovatie, en de rol van MIPJan Adriaenssens, raadgever, kabinet van viceminister-president Ingrid Lieten 15u05-15u15 Slotwoord ... Relevantie: 0%

Sprekers MIP-themagroepvergadering IFEST2012 ... sens is raadgever wetenschap en innovatie op het kabinet van viceminister-president Ingrid Lieten. Hij volgt er onder andere het innovatiebeleid rond cleantech, ICT en creativiteit op, evenals het Europese en internationale wetenschaps- en innovatiebeleid. Voordien werkte hij op de stafdienst van de ... Relevantie: 0%

Verslag themagroepvergadering IFEST2012 ... n Adriaenssens, raadgever bij het kabinet van viceminister-president Ingrid Lieten, aan het woord met als titel van zijn presentatie ‘Het beleid rond cleantech en eco-innovatie, en de rol van MIP’.  Al snel werd duidelijk dat Minister Lieten het MIP verder wenst uit te bouwen als beleidsinstrum ... Relevantie: 0%

Slides themagroepvergadering IFEST2012 ... ed loop recycling of lithographic aluminiumPeter Verschave - AGFA Winkelinrichting als dienstKarel Beneens - Beneens & Zonen Vlaams beleid rond cleantech en eco-innovatie, en de rol van MIPJan Adriaenssens - kabinet minister Lieten- slides- speech Relevantie: 0%

i-SUP2010 - Innovation for Sustainable Production ... n onze economie te redden. VITO zal daarom die dag ook Flanders Cleantech Association (FCA) boven de doopvont houden (meer info weldra op www.flanderscleantechassociation.be). Op maandag 19 april vindt de officiële plenaire opening plaats in het Concertgebouw van Brugge. Enkele internationaal geren ... Relevantie: 0%

Themagroepvergaderingen - Gent ... lutie worden toegelicht. Zo kan je op dinsdag 26 oktober in de namiddag kennismaken met Flanders Cleantech Association (FCA). FCA promoot de ‘Vlaamse cleantech’ internationaal en biedt een open communicatieplatform aan alle cleantech actoren in Vlaanderen. Op woensdag 27 oktober vindt dan in de voor ... Relevantie: 0%

MIP-event - Knowledge 4 Business - Antwerpen Klik hier voor een verslag van dit MIP-event Eén van de opdrachten van MIP is de rol spelen van de trekkende organisatie in Vlaanderen, waar industrie, overheid en kenniscentra elkaar ontmoeten om gezamenlijke projecten te bespreken en te initiëren? Hiervoor lanceert MIP periodieke oproep ... Relevantie: 0%

MIP3 gelanceerd! - Houthalen-Helchteren             Op vrijdag 25 februari 2011 nodigt het Milieu- en Energietechnologie Innovatie Platform (MIP) u uit op de infosessie “MIP3 financiert de groene economie” op de Cleantech campus van Houthalen-Helchteren.Met MIP3 in ... Relevantie: 0%

Homepage ... in juli 2013 formeel toegekend aan een breed consortium geleid door de vzw i-Cleantech Vlaanderen. De kerntaak van MIP bestaat uit het realiseren van cleantechinnovatie door het samenbrengen en ondersteunen van bedrijven, onderzoekcentra, overheden en middenveldorganisaties. MIP zal op die manier bi ... Relevantie: 0%

Situering ... de vzw i-Cleantech Vlaanderen. De kerntaak van het MIP programma - Milieu en Energietechnologie InnovatiePlatform - bestaat uit het realiseren van cleantechinnovatie door het samenbrengen en ondersteunen van bedrijven, onderzoekcentra, overheden en middenveldorganisaties. MIP zal op die manier ... Relevantie: 0%

Onderzoek - Algemeen ... or de vzw i-Cleantech Vlaanderen. De kerntaak van het MIP programma - Milieu en Energietechnologie InnovatiePlatform - bestaat uit het realiseren van cleantechinnovatie door het samenbrengen en ondersteunen van bedrijven, onderzoekcentra, overheden en middenveldorganisaties. MIP zal op die manier bi ... Relevantie: 0%

ALCHEMIS ALCHEMIS - Algae for chemicals and emission abatement MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis Een project rond het kweken van algen. Algen kunnen dienen als alternatieve grondstof, maar het probleem is het energieverbruik en het gebruik van nutriënten bij de producti ... Relevantie: 0%

BRS BRS - Batch recuperatie van solventen uit azeotrope solventmengsels door hybride scheidingsprocessen MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider SynopsisIn dit project wordt onderzocht hoe men solventen batchgewijs kan recuperen uit industriële afvalstromen doo ... Relevantie: 0%

PRIME PRIME - Perfecting Research on Intelligent Material Exploitation MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Onderaannemer Projectleider Synopsis Een onderzoeksproject gericht op de verbetering van de recycleerbaarheid en recyclage van EoL flat screen TV’s. Hierbij gaat men ... Relevantie: 0%

SewagePlus II SewagePlus II - Gecombineerde verwerking van huishoudelijk afvalwater en afvalstromen: opschaling van vergistingsprocessen MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis In dit project wordt onderzocht hoe het opconcentreren van huishoudelijk afvalwater ... Relevantie: 0%

VAMORAS VAMORAS - Valorisatie van mechanisch ontwaterde baggerspecie MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis In dit project beoogt men het hergebruik van mechanisch ontwaterde baggerspecie die afkomstig is uit het Antwerpse havengebied. Hierbij denkt men vooral aan het ... Relevantie: 0%

Bitukring Bitukring - Recyclage van bitumineus afval MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Andere Projectleider Synopsis Een studie naar de recyclage van dakbitumen met het oog op hergebruik in hoogwaardige toepassingen. Het gaat over 3 types van afval: productie-afval, snij-afval en ... Relevantie: 0%

C2C STBS C2C Steelcase Take Back Service MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Projectleider Synopsis In deze haalbaarheidsstudie zoekt men een antwoord op de vraag of het haalbaar is om een terugname- en recyclageprogramma voor kantoormeubilair op te zetten. Men streeft hierbij oo ... Relevantie: 0%

CHAP-YT CHAP-YT - Gebruik van gerecycleerd cellenbeton in chape MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Projectleider Synopsis Een haalbaarheidsstudie naar de recyclage van cellenbeton voor het gebruik in chape. Cellenbeton is één van de weinige fracties van het bouw- en sloopafval waarvoor nog geen va ... Relevantie: 0%

EOSAN EOSAN - Met energie- en voedselproductie naar een gezonde bodem MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Projectleider Synopsis Deze studie is ontstaan tijdens het MIP1-project “Fytoremediatie voor het gelijktijdig saneren van gronden en produceren van biobrandstoffen”. Daaruit is ... Relevantie: 0%

Groene datacenters Groene datacenters MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Projectleider Synopsis Een studie waarin men streeft naar energie-neutrale datacenters door een combinatie van verschillende (bestaande) technieken. Daarbij wordt zowel gekeken naar de energieconsumptie als naar de valorisatie van de wa ... Relevantie: 0%

Limburgs Groen Limburgs groen voor een groene economie MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis Een studie naar het potentieel en de optimalisatie van houtige biomassastromen voor hernieuwbare energie. Eerst en vooral gaat men een inventarisatie maken van de vrijkomende houtige biomassa. Men kijkt ook ... Relevantie: 0%

Bio-energieregio's Maatschappelijke en economische haalbaarheid van bio-energieregio's in Vlaanderen MIP Bedrijfspartner Andere Projectleider Synopsis In deze studie vertrekt men van een typevoorbeeld van het bio-energiedorp Jühnde in Duitsland. Het Duitse model kan echter niet zomaar gekopieerd worden ... Relevantie: 0%

Restwarmtevalorisatie Restwarmtevalorisatie Haven van Antwerpen MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Andere Projectleider Synopsis Een haalbaarheidsstudie naar de concepten voor de recuperatie en valorisatie van restwarmte. Daarnaast heeft men ook aandacht voor belemmerende factoren en de rol di ... Relevantie: 0%

Side events Knowledge 4 Business Side events 'Knowledge 4 Business MIP Zaal Stuurboord Uitzendlocatie In Oostende kan MIP rekenen op de medewerking van Power-Link UGent en VITO Oostende. Het evenement zal live worden uitgezonden vanuit de Greenbridge incubator. Hierbij het programma voor de West-Vlaamse sessi ... Relevantie: 0%

Slides MIP-event 'Knowledge 4 Business' Slides MIP-event 'Knowledge 4 Business' VerwelkomingGeert De Meyer, directeur MIP MIP en CleantechDirk Fransaer, afgevaardigd bestuurder VITO Eco-innovatie: welk soort overheid voor welk soort kennisinstellingen?Hans Bruyninckx, Hoogleraar Milieubeleid en Duurzame Ontwikkeling K.U.Leuven, Coördin ... Relevantie: 0%

Verslag MIP-event 'Knowledge 4 Business' ... en inspiratie zoeken in de visie van de expert-sprekers, die de kringloopeconomie elk vanuit hun eigen perspectief en specialisatie belichtten. Over cleantech en Cradle to cradle is al veel gezegd en geschreven. Maar ook al is er nog veel nood aan onderzoek, ontwikkeling en demonstratie, toch zet e ... Relevantie: 0%

Foto's Fotoreportages MIP-events Themagroepvergadering - 4 februari 2011 - Brussel Knowledge 4 Business - 7 oktober 2010 - Antwerpen Cleantechfestival - 20 oktober 2011 - Gent Relevantie: 0%

Video's Videozone MIP VlaanderenStartevent MIP2Cleantechfestival 2011Flanders Cleantech HighlightsCleantechfestival 2013 Relevantie: 0%

DURISOBO DURISOBO - Ontwikkeling en karakterisering van duurzame isolatiematerialen voor bouwtoepassingen MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis Het bevorderen van, het bijdragen tot het gebruik en de productie van meer duurzame materialen in de bouwsector, zijn de doelstelli ... Relevantie: 0%

GREENASH GREENASH - Groene technologie voor minerale grondstoffen: valorisatie van materialen en energie uit bodemassen MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis Dit onderzoeksproject is gericht op een behandelingsproces van bodemassen dat leidt tot de hoogwaardige valorisatie ... Relevantie: 0%

InToBiMem InToBiMem - Innovatieve Toepassingen van Bipolaire Membranen in elektrodialyse MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis In dit project gaat men de mogelijkheden van elektrodialyse in combinatie met bipolaire membranen onderzoeken voor het behandelen van problematisch ... Relevantie: 0%

NutriCycle NUTRICYCLE - Groene kunstmest uit mest en digestaat MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis Het onderzoek in dit project is toegespitst op de recuperatie van nutriënten uit mest en digestaat en hun hergebruik als groene kunstmeststofvervangers, en past bijgevolg binn ... Relevantie: 0%

Alluring? ALLURING? - Hoe verleidelijk is de litho aluminium ring? MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis De Europese Commissie definieert maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als: “Een concept waarbij bedrijven sociale en milieu ovewegingen op een vrijwillige basis integreren in hun bed ... Relevantie: 0%

Energieatol Het Energieatol - Waterkrachtcentrale in de Noordzee MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis Een niet onbelangrijk nadeel van sommige hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, bestaat in de discontinuïteit of onvoorspelbare variabiliteit van de hoeveelheid geproduceerde ... Relevantie: 0%

H2 Smartgrid H2 Smartgrid - Toepassingsmogelijkheden van waterstof in een smart grid omgeving MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis Het streefdoel van deze studie is om een fluctuerend aanbod van hernieuwbare elektriciteit door middel van waterstof optimaal af te stemmen op de vraag naar hernieuwb ... Relevantie: 0%

HEAT HEAT - Energieclusters Antwerpen MIP Bedrijfspartner Overheden Projectleider Synopsis Een studie naar de haalbaarheid van lokale warmtenetten en de meest geschikte exploitatievorm voor de stad Antwerpen. Er zullen twee energieclusters onderzocht worden. De eerste cluster wordt een selecti ... Relevantie: 0%

Rioolwarmte RIOOLWARMTE - Studie naar de economische haalbaarheid van een business model voor de valorisatie van restwarmte uit rioolwater MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis De afgelopen 25 jaar werden technologieën ontwikkeld om de warmte uit afvalwater te recupereren en via een warmtepomp te ... Relevantie: 0%

TABACHEM TABACHEM - Take Back Chemicals MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis De combinatie van C2C en leasing biedt een opportuniteit voor Vlaamse leveranciers en producenten van chemieproducten. Niet alleen de voorwerpen, zoals een auto of een PC, maar ook de technologiecomponenten en de che ... Relevantie: 0%

Winkeldienst Winkeldienst - Winkelinrichting als dienst MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis Om te concurreren met online winkels dienen traditionele winkels hun troef uit te spelen, namelijk de aankoopbelevenis. Om de verkoop in een handelspand te optimaliseren dient de inrichting frequent te va ... Relevantie: 0%