Zoeken

Resultaten

108 Resultaten voor Andere steunkanalen (0,577 seconden)

Onderzoek - Reguliere steunkanalen Reguliere steunkanalen Technologieaanbod versterken via reguliere steunkanalen Het beter benutten van de reguliere steunkanalen van het IWT, inzonderheid in relatie met zijn zgn. DTO-regeling (onderzoeksprojecten gericht op een bijdrage tot een Duurzame Technologische Ontwikkeling). IWT-website Relevantie: 100%

Onderzoek - Andere steunkanalen Andere steunkanalen Reguliere steunkanalenEnterprise Europe Network Relevantie: 100%

Onderzoek - Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network ondersteunt ondernemingen en onderzoeksinstellingen bij het zoeken naar en verspreiden van innovatieve technologieën en onderzoeksresultaten in Europa. U bent op zoek naar oplossingen voor een technologische nood? U zoekt nieuwe markten en to ... Relevantie: 0%

Onderzoek - Projectvoorstellen (archief 2009) Projectvoorstellen MIP-ICON PROJECTEN Hoe start u een project op? Hebt u een creatief en innovatief idee dat aansluit bij de inhoudelijke thema's van Programma 1 van MIP2 (zie daarvoor Situering)? Gaat het om een project waarin verschillende bedrijven en organisaties betrokken worden? In dat gev ... Relevantie: 0%

Legal disclaimer Legal disclaimer Registratie van persoonsgegevensBezoekers http://www.mipvlaanderen.be/ kunnen zich via de site registreren. De persoonsgegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven, worden door MIP VLAANDEREN, opgenomen in het klantenbestand van:Milieu- en energietechnologie Innovatie Platf ... Relevantie: 0%

Programma MIP2 Startevent Programma MIP2 Startevent 09:00u - 09:30u Onthaal en registratie 09:30u - 09:50u Dirk Fransaer, afgevaardigd bestuurder VITO                        MIP2 als motor van de ‘groene’ econo ... Relevantie: 0%

Slides MIP2 Startevent Slides MIP2 Startevent Een terugblik en de nieuwe uitdagingen voor MIP2 - Geert De Meyer, Directeur MIP Vergroening van een klassiek chemisch bedrijf, een haalbare kaart? - Wim Michiels, Gedelegeerd Bestuurder PROVIRON Innovatie voor de energietransitie; wie doet wat? - Johan Albrecht, prof. ... Relevantie: 0%

Verslag MIP2 Startevent Verslag MIP2 Startevent Programma Slides Video Foto's Sprekers Deelnemerslijst Locatie Relevantie: 0%

Timers Countdown timers Relevantie: 0%

Timers2 Title Here Relevantie: 0%

Locatie MIP2 Startevent Locatie MIP2 Startevent Lamot, iedere Mechelaar of inwoner uit de regio kent de naam als bier. Het Lamot-bier was ooit een welgekende biersoort. Jan Baptist Lamot begon reeds in 1801 met bierbrouwen. In Boom weliswaar, waar hij zijn zonen Richard en Charles het metier leerde. Zij verhuisden de br ... Relevantie: 0%

Deelnemen aan de themagroepwerking Lid worden van de themagroepen Wilt u deelnemen aan de themagroepwerking? Neem dan contact met op MIP via deze link. Relevantie: 0%

Verslag Roadshow Gits Verslag MIP2 Roadshow in Gits Programma Slides Foto's Deelnemerslijst Locatie Relevantie: 0%

Locatie Gits Locatie MIP2 Roadshow in Gits In 1936 bouwde Leon Stragier uit Emelgem de melkerij. Op 1 augustus nam hij zijn eerste werknemer in dienst. Onder de merknaam STASSIA werd boter gemaakt. Later kwam daar melkpoeder en yoghurt bij. Begin jaren ’70 werd een fusie aan gegaan met andere private melke ... Relevantie: 0%

Slides MIP2 Roadshow Sint-Truiden Slides MIP2 Roadshow in Sint-Truiden Verwelkoming + Met MIP2 naar een groene economieGeert De Meyer, Directeur MIPDietrich Van der Weken, Programmamanager MIP Milieu en energie: kernelementen voor VOKA en het beleidMarc Van den Bosch, Milieuadviseur VOKA KMO-groeikansen in de groene economieStefa ... Relevantie: 0%

Test Test pagina 1. VoorafgaandelijkHet Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP) is binnen VITO als afdeling opgericht en is verantwoordelijk voor de coördinatie van MIP-ICON projecten. De rechten en plichten van VITO opgesomd in deze Algemene Voorwaarden zullen door de afdeling MIP ui ... Relevantie: 0%

Verslag Roadshow Turnhout Verslag MIP2 Roadshow in Turnhout Programma Slides Foto's Deelnemerslijst Locatie Relevantie: 0%

Slides themagroepvergadering Mechelen Slides themagroepvergadering MechelenInleiding programma 1Dietrich Van der Weken - programmamanager MIPInleiding programma 2Geert De Meyer - directeur MIPForecast studieLiesbet Goovaerts - VITOC2C - certificatiePeter Stouthuysen - VITO Relevantie: 0%

Toegankelijkheidsverklaring Toegankelijkheidsverklaring Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. U kan de letters op elke webpagina groter maken. U heeft de mogelijkheid om de navigatie over te slaan. Raadpleeg de structuur van de hele w ... Relevantie: 0%

Slides themagroepvergadering Antwerpen Slides themagroepvergadering Antwerpen Inleiding + stand van zaken MIP2Geert De Meyer - directeur MIPDietrich Van der Weken - programmamanager MIP Op jacht naar eco-innovatiekrachtKatrijn Allaerts - VITO Cradle-to-Cradle - Ook voor Vlaanderen?Peter Stouthuysen - VITO Relevantie: 0%

Overzicht projecten Overzicht lopende MIP2-projecten Programma 1 - MIP-ICON projecten ALCHEMIS BRS PRIME SewagePlus II VAMORAS Programma 2 - MIP-haalbaarheidsstudies Bitukring C2C Steelcase Take Back Service CHAP-YT EOSAN Groene datacenters Limburgs groen voor een groene economie Maatschappelijke en eco ... Relevantie: 0%

ALCHEMIS ALCHEMIS - Algae for chemicals and emission abatement MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis Een project rond het kweken van algen. Algen kunnen dienen als alternatieve grondstof, maar het probleem is het energieverbruik en het gebruik van nutriënten bij de producti ... Relevantie: 0%

Google Maps Testpage 2 MIP Projecten via Google Maps Kies een overlay: ULTRACAP, DNAPL, PHYTOFUEL, DISCRISET Map data ©2010 Tele Atlas - Terms of Use ULTRACAPContent voor ULTRACAP hier... DNAPLContent voor DNAPL hier... FYTOREMEDIATIEContent voor FYTOREMEDIATIE hier... DISCRISETContent voor DISCRISET hier... ... Relevantie: 0%

Google Maps Testpage 1 MIP Projecten via Google Maps Google Maps example with KML overlay Relevantie: 0%

BRS BRS - Batch recuperatie van solventen uit azeotrope solventmengsels door hybride scheidingsprocessen MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider SynopsisIn dit project wordt onderzocht hoe men solventen batchgewijs kan recuperen uit industriële afvalstromen doo ... Relevantie: 0%

PRIME PRIME - Perfecting Research on Intelligent Material Exploitation MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Onderaannemer Projectleider Synopsis Een onderzoeksproject gericht op de verbetering van de recycleerbaarheid en recyclage van EoL flat screen TV’s. Hierbij gaat men ... Relevantie: 0%

SewagePlus II SewagePlus II - Gecombineerde verwerking van huishoudelijk afvalwater en afvalstromen: opschaling van vergistingsprocessen MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis In dit project wordt onderzocht hoe het opconcentreren van huishoudelijk afvalwater ... Relevantie: 0%

VAMORAS VAMORAS - Valorisatie van mechanisch ontwaterde baggerspecie MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis In dit project beoogt men het hergebruik van mechanisch ontwaterde baggerspecie die afkomstig is uit het Antwerpse havengebied. Hierbij denkt men vooral aan het ... Relevantie: 0%

Bitukring Bitukring - Recyclage van bitumineus afval MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Andere Projectleider Synopsis Een studie naar de recyclage van dakbitumen met het oog op hergebruik in hoogwaardige toepassingen. Het gaat over 3 types van afval: productie-afval, snij-afval en ... Relevantie: 0%

C2C STBS C2C Steelcase Take Back Service MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Projectleider Synopsis In deze haalbaarheidsstudie zoekt men een antwoord op de vraag of het haalbaar is om een terugname- en recyclageprogramma voor kantoormeubilair op te zetten. Men streeft hierbij oo ... Relevantie: 0%

CHAP-YT CHAP-YT - Gebruik van gerecycleerd cellenbeton in chape MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Projectleider Synopsis Een haalbaarheidsstudie naar de recyclage van cellenbeton voor het gebruik in chape. Cellenbeton is één van de weinige fracties van het bouw- en sloopafval waarvoor nog geen va ... Relevantie: 0%

EOSAN EOSAN - Met energie- en voedselproductie naar een gezonde bodem MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Projectleider Synopsis Deze studie is ontstaan tijdens het MIP1-project “Fytoremediatie voor het gelijktijdig saneren van gronden en produceren van biobrandstoffen”. Daaruit is ... Relevantie: 0%

Groene datacenters Groene datacenters MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Projectleider Synopsis Een studie waarin men streeft naar energie-neutrale datacenters door een combinatie van verschillende (bestaande) technieken. Daarbij wordt zowel gekeken naar de energieconsumptie als naar de valorisatie van de wa ... Relevantie: 0%

Limburgs Groen Limburgs groen voor een groene economie MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis Een studie naar het potentieel en de optimalisatie van houtige biomassastromen voor hernieuwbare energie. Eerst en vooral gaat men een inventarisatie maken van de vrijkomende houtige biomassa. Men kijkt ook ... Relevantie: 0%

Bio-energieregio's Maatschappelijke en economische haalbaarheid van bio-energieregio's in Vlaanderen MIP Bedrijfspartner Andere Projectleider Synopsis In deze studie vertrekt men van een typevoorbeeld van het bio-energiedorp Jühnde in Duitsland. Het Duitse model kan echter niet zomaar gekopieerd worden ... Relevantie: 0%

Restwarmtevalorisatie Restwarmtevalorisatie Haven van Antwerpen MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Andere Projectleider Synopsis Een haalbaarheidsstudie naar de concepten voor de recuperatie en valorisatie van restwarmte. Daarnaast heeft men ook aandacht voor belemmerende factoren en de rol di ... Relevantie: 0%

Sprekers MIP-event Knowledge 4 Business Biografie sprekers op het MIP-event Knowledge 4 Business Dirk Fransaer, Afgevaardigd Bestuurder VITO De heer Dirk Fransaer is afgestudeerd als Burgerlijk bouwkundig ingenieur in 1980 aan de Universiteit Gent, en als Burgerlijk Biomedisch ingenieur in 1985 aan de K.U.Leuven. Van september 198 ... Relevantie: 0%

Onderzoek - Projectvoorstellen Projectvoorstellen MIP-ICON PROJECTEN Hoe start u een project op? Hebt u een creatief en innovatief idee dat aansluit bij de inhoudelijke thema's van Programma 1 van MIP2 (zie daarvoor Situering)? Gaat het om een project waarin verschillende bedrijven en organisaties betrokken worden? In dat gev ... Relevantie: 0%

Side events Knowledge 4 Business Side events 'Knowledge 4 Business MIP Zaal Stuurboord Uitzendlocatie In Oostende kan MIP rekenen op de medewerking van Power-Link UGent en VITO Oostende. Het evenement zal live worden uitgezonden vanuit de Greenbridge incubator. Hierbij het programma voor de West-Vlaamse sessi ... Relevantie: 0%

Verslag MIP-event 'Knowledge 4 Business' Verslag MIP-event 'Knowledge 4 Business' Programma - Slides - Video - Sprekers - Deelnemerslijst - Foto's “Eco-innovatie is de in te slagen weg” “Ja, groene investeringen werken echt.” Dat was de teneur van ‘Knowledge 4 Business’, het event dat MIP organiseerde ov ... Relevantie: 0%

Onderzoek - Projectdocumenten MIP3 Projectdocumenten MIP3 Algemeen Handleiding MIP3 (pdf) (versie juli 2011) Evaluatierooster MIP3 (pdf) (versie oktober 2010) Sjabloon aanmelding projectidee (doc) (versie oktober 2010) MIP-ICON projecten Indiensjabloon deel A/B (doc) (versie oktober 2010) ... Relevantie: 0%

Onderzoek - Rapporteringsdocumenten MIP2 Rapporteringsdocumenten MIP2 MIP-ICON projecten Richtlijnen projectrapportering (pdf) Sjabloon Projectwerkgroepverslag (doc) Template Project Workgroup Report (doc) Sjabloon Projectstuurgroepverslag (doc) Sjabloon Financieel verslag (xls) MIP-Haalbaarheidsstudi ... Relevantie: 0%

Studies 2010 Studies uitgevoerd in 2010 in opdracht van MIP Zoektocht naar eco-innovatieve sectoren in VlaanderenIn deze studie worden de kritische factoren bestudeerd die het gedijen van principes en innovaties gerelateerd aan kringloopsluiting bepalen, op het niveau van de Vlaamse economische sector. De ... Relevantie: 0%

Slides themagroepvergadering Brussel Slides themagroepvergadering Brussel Inleiding OVAM-studie 'Producten worden diensten: een duurzame waardepropositie voor Vlaanderen' Voorstelling nieuwe MIP-studies Relevantie: 0%

Overview MIP2 projects Overview MIP2 projects Programme 1 ALCHEMIS BRS PRIME SewagePlus II VAMORAS Programme 2 Bitucycle C2C Steelcase Take Back Service CHAP-YT EOSAN Green datacenters Limburger green for a green economy Social and economic feasibility of bio-energy regions in Flanders Waste heat valorisati ... Relevantie: 0%

ALCHEMIS-eng ALCHEMIS - Algae for chemicals and emission abatement MIP Industrial partner Research partner Project leader Synopsis A project on the production of algae. Algae can be used as alternative raw material, but the problem is the use of energy and nutrients in the production. ... Relevantie: 0%

BRS-eng BRS - Batch recovery of solvents from azeotropic solvent mixtures by hybrid separation processes MIP Industrial partner Research partner Project leader Synopsis This project examines how solvents can be recovered on a batch-wise basis from industrial waste streams by a hyb ... Relevantie: 0%

PRIME-eng PRIME - Perfecting Research on Intelligent Material Exploitation MIP Industrial partner Research partner Subcontractor Project leader Synopsis The PRIME project aims to improve the recyclability and the recycling of EoL flat screen TVs. This involves on one hand how t ... Relevantie: 0%

SewagePlusII-eng SewagePlus II - Combined treatment of sewage and waste streams MIP Industrial partner Research partner  Project leader Synopsis This project examines how the enrichment of domestic waste water with organic waste or secondary flows can increase the energy efficiency of ... Relevantie: 0%

VAMORAS-eng VAMORAS - Valorisation of mechanically dewatered dredgings MIP Industrial partner Research partner  Project leader Synopsis The VAMORAS project focuses on the reuse of mechanically dewatered dredgings coming from the Port of Antwerp. In particular, one aims at the us ... Relevantie: 0%

EOSAN-eng EOSAN - With energy and food production to a healthy soil MIP Industrial partner Subcontractor Project leader Synopsis This study arose from the project MIP1 "Phytoremediation for simultaneous remediation of soils and production of biofuel". It has shown that corn grown on ... Relevantie: 0%

Limburgs Groen-eng Limburger green for a green economy MIP Industrial partner Project leader Synopsis This study focuses on the potential and the optimization of woody biomass for renewable energy. First and foremost it is essential to make an inventory of possible woody biomass sources. Th ... Relevantie: 0%

Routebeschrijving Routebeschrijving Milieu- en Energietechnologie Innovatie Platform - MIP VlaanderenRoderveldlaan 5 - 1ste verdiepingB-2600 Berchem MIP Vlaanderen weergeven op een grotere kaart Met de trein Alle treinen naar Antwerpen stoppen in Berchem, behalve de THALYS hogesnelheidstrein en de trein Brussel-A ... Relevantie: 0%

Bitucycle-eng Bitucycle - Recycling of bituminous waste MIP Industrial partner Subcontractor Other Project leader Synopsis A recycling study of roof bitumen in view of the reuse in high-end applications. Three types of waste are considered: production waste, cutting and demolition was ... Relevantie: 0%

C2C STBS-eng C2C Steelcase Take Back Service MIP Industrial partner Subcontractor Project leader Synopsis This feasibility study seeks to find an answer to the question whether it is feasible to set up a return and recycling program for office furniture. The aim of this study is also to ... Relevantie: 0%

CHAP-YT-eng CHAP-YT - The use of recycled aerated concrete in screed MIP Industrial partner Subcontractor Project leader Synopsis A feasibility study on the recycling of aerated concrete for use in screed. Aerated concrete is one of the few groups of construction and demolition wa ... Relevantie: 0%

Green datacenters-eng Green datacenters MIP Industrial partner Subcontractor Project leader Synopsis This study aims to realise energy-neutral data centers by means of a combination of different (existing) technologies. Attention will be given to energy consumption as well as to the valorization ... Relevantie: 0%

Bio-energieregio's-eng Social and economic feasibility of bio-energy regions in Flanders MIP Industrial partner Other Project leader Synopsis This study uses as it’s starting point an example of a typical bio-energy village in Germany, namely in Jühnde. Due both to cultural and legislative d ... Relevantie: 0%

Restwarmtevalorisatie-eng Waste heat valorisation in the Port of Antwerp MIP Industrial partner Subcontractor Other Project leader Synopsis A feasibility study on the concepts of recovery and valorization of waste heat. In addition, this project focalizes on impeding factors and the role of the g ... Relevantie: 0%

Video's Videozone MIP VlaanderenStartevent MIP2Cleantechfestival 2011Flanders Cleantech HighlightsCleantechfestival 2013 Relevantie: 0%

DuPoCo DuPoCo - Ontwikkeling van een duurzaam potgrond-mengsel op basis van groencompost en secundaire grondstoffen MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Andere Projectleider Synopsis De ontwikkeling van een kwaliteitsvolle en duurzame universele potgrond op basis van groencomp ... Relevantie: 0%

DURISOBO DURISOBO - Ontwikkeling en karakterisering van duurzame isolatiematerialen voor bouwtoepassingen MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis Het bevorderen van, het bijdragen tot het gebruik en de productie van meer duurzame materialen in de bouwsector, zijn de doelstelli ... Relevantie: 0%

GREENASH GREENASH - Groene technologie voor minerale grondstoffen: valorisatie van materialen en energie uit bodemassen MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis Dit onderzoeksproject is gericht op een behandelingsproces van bodemassen dat leidt tot de hoogwaardige valorisatie ... Relevantie: 0%

InToBiMem InToBiMem - Innovatieve Toepassingen van Bipolaire Membranen in elektrodialyse MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis In dit project gaat men de mogelijkheden van elektrodialyse in combinatie met bipolaire membranen onderzoeken voor het behandelen van problematisch ... Relevantie: 0%

NutriCycle NUTRICYCLE - Groene kunstmest uit mest en digestaat MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis Het onderzoek in dit project is toegespitst op de recuperatie van nutriënten uit mest en digestaat en hun hergebruik als groene kunstmeststofvervangers, en past bijgevolg binn ... Relevantie: 0%

Alluring? ALLURING? - Hoe verleidelijk is de litho aluminium ring? MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis De Europese Commissie definieert maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als: “Een concept waarbij bedrijven sociale en milieu ovewegingen op een vrijwillige basis integreren in hun bed ... Relevantie: 0%

EDUCATI EDUCATI - Eco-Design of Unilin, Chiyoda and ACB for Tile Innovation MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis Van duurzame grondstoffen maakt Unilin duurzame producten, zoals het kliklaminaat van Quick-Step. Unilin wil duurzaamheidsprincipes nog explicieter opnemen in zijn bedrijfsvoerin ... Relevantie: 0%

Energieatol Het Energieatol - Waterkrachtcentrale in de Noordzee MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis Een niet onbelangrijk nadeel van sommige hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, bestaat in de discontinuïteit of onvoorspelbare variabiliteit van de hoeveelheid geproduceerde ... Relevantie: 0%

FLEXCOLD FLEXCOLD - Intelligente inzet van flexibiliteit van koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik van hernieuwbare energie MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis Het doel van deze studie is nagaan of de flexibiliteit waarover koel- en vriesopslag beschikken kan aangewend word ... Relevantie: 0%

GEOHEAT GEOHEAT - Haalbaarheid van duurzame verwarming en koeling op basis van diepe geothermie in de Kempen MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis Met deze haalbaarheidstudie wil men de technische, economische en maatschappelijke barrières voor de ontwikkeling van diepe geother ... Relevantie: 0%

H2 Smartgrid H2 Smartgrid - Toepassingsmogelijkheden van waterstof in een smart grid omgeving MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis Het streefdoel van deze studie is om een fluctuerend aanbod van hernieuwbare elektriciteit door middel van waterstof optimaal af te stemmen op de vraag naar hernieuwb ... Relevantie: 0%

HEAT HEAT - Energieclusters Antwerpen MIP Bedrijfspartner Overheden Projectleider Synopsis Een studie naar de haalbaarheid van lokale warmtenetten en de meest geschikte exploitatievorm voor de stad Antwerpen. Er zullen twee energieclusters onderzocht worden. De eerste cluster wordt een selecti ... Relevantie: 0%

Het Circulaire Bed Het Circulaire Bed - Creatie van een continue materiaalkringloop van het bed MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis Een studie naar een continue materiaalkringloop van het bed op basis van de Cradle to Cradle-principes. De studie richt zich op het combineren van een aantal bestaande in ... Relevantie: 0%

RENUWAL RENUWAL - Recycling nutrients from wastewater using algae MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis Met deze studie wil men evalueren of het mogelijk is om algen in te zetten voor het terugwinnen van stikstof en fosfor uit afvalwater. De geproduceerde algenbiomassa kan in een ... Relevantie: 0%

Rioolwarmte RIOOLWARMTE - Studie naar de economische haalbaarheid van een business model voor de valorisatie van restwarmte uit rioolwater MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis De afgelopen 25 jaar werden technologieën ontwikkeld om de warmte uit afvalwater te recupereren en via een warmtepomp te ... Relevantie: 0%

TABACHEM TABACHEM - Take Back Chemicals MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis De combinatie van C2C en leasing biedt een opportuniteit voor Vlaamse leveranciers en producenten van chemieproducten. Niet alleen de voorwerpen, zoals een auto of een PC, maar ook de technologiecomponenten en de che ... Relevantie: 0%

Winkeldienst Winkeldienst - Winkelinrichting als dienst MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis Om te concurreren met online winkels dienen traditionele winkels hun troef uit te spelen, namelijk de aankoopbelevenis. Om de verkoop in een handelspand te optimaliseren dient de inrichting frequent te va ... Relevantie: 0%

Verslag Cleantechfestival 2011 Verslag Cleantechfestival 2011 Programma - Slides - Video - Sprekers - Deelnemerslijst - Foto's Cleantechfestival geeft caleidoscopisch beeld van groene pilootprojecten in Vlaanderen“MIP-experimenten moeten kloof tussen ontwikkeling en markt dichten”De Vlaamse bedrijven en onderzoekscentra zetten m ... Relevantie: 0%

Sprekers Cleantechfestival Sprekers Cleantechfestival 2011 Johan Keppens, senior investment manager Participatiemaatschappij Vlaanderen Johan Keppens werkt sinds 2008 voor de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) als Senior Investeringsmanager. Hij is actief binnen de afdeling die risicokapitaal verschaft aan bedrijve ... Relevantie: 0%

Videofragmenten MIP2-projecten Videofragmenten van de MIP2-projecten gepresenteerd op het Cleantechfestival 2011 ALCHEMIS - Algae for chemicals and emission abatement BRS - Batch recuperatie van solventen uit azeotrope solventmengsels door hybride scheidingsprocessen PRIME - Perfecting Research on Intelligent Material Exploita ... Relevantie: 0%

Overzicht projecten Alle MIP-projecten op één plaats Overzicht MIP3-projecten Programma 1 - MIP-ICON projecten BIOPOL DuPoCo DURISOBO GREENASH InToBiMem NutriCycle Programma 2 - MIP-haalbaarheidsstudies Alluring? EDUCATI Energieatol GEOHEAT H2 Smartgrid HEAT Het Circulaire Bed RENUWAL Rioolwarmte TABACHEM Winkeldi ... Relevantie: 0%

Sprekers MIP-themagroepvergadering IFEST2012 Sprekers op de MIP-themagroepvergadering op IFEST2012 Peter Verschave, directeur Safety, Health & Environment, AGFA Peter Verschave studied chemistry at the Catholic University of Leuven. He obtained a PhD degree in organic synthetic chemistry at the same university and an executive MBA ... Relevantie: 0%

Verslag themagroepvergadering IFEST2012 Verslag themagroepvergadering IFEST2012 Slides - Sprekers - Foto's In navolging van de succesvolle formules op easyFairs ‘Industrie en Milieu 2010’ en IFEST2011 kwamen de MIP-themagroepen op  16 februari opnieuw samen in de marge van de milieu- en energiebeurs IFEST2012.Geert De ... Relevantie: 0%

Sprekers Cleantechfestival 2013 Sprekers Cleantechfestival 2013 Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van innovatie. Ingrid Lieten werd geboren in 1964 en is woonachtig in Zonhoven. Na het behalen van haar diploma in de rechtenstudie aan de VUB, behaalde Ingrid Lieten een Master in Indu ... Relevantie: 0%

Studies 2012 Studies uitgevoerd in 2012 in opdracht van MIP Producten worden diensten: ook in uw sector?In deze studie willen we een algemeen en beknopt overzicht geven van de huidige stand van zaken en het potentieel voor duurzame bedrijfsmodellen gebaseerd op combinaties van producten en diensten binnen ... Relevantie: 0%

Startevent MIP2 - Lamot - Mechelen Op woensdag 30 september 2009 te Mechelen wordt u uitvoerig ingelicht over MIP2.Het plenaire gedeelte start om 9.30 uur met een welkomstwoord van de afgevaardigd bestuurder van VITO, gevolgd door een toespraak van de directeur van MIP en de bevoegde ministers. Na een korte terugblik wordt u uitgebre ... Relevantie: 0%

MIP2 Roadshow - Het Paterspand - Turnhout Klik hier voor een verslag van deze roadshow Met MIP2 naar een 'groene' economie Goed nieuws voor innovatiegezinde bedrijven: het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform gaat opnieuw investeren. Onder de naam MIP2 stelt de Vlaamse regering in 2010 vijf miljoen euro ter beschikki ... Relevantie: 0%

MIP2 Roadshow - De Academiezaal - Sint-Truiden Klik hier voor een verslag van deze roadshow. Met MIP2 naar een 'groene' economie Goed nieuws voor innovatiegezinde bedrijven: het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform gaat opnieuw investeren. Onder de naam MIP2 stelt de Vlaamse regering in 2010 vijf miljoen euro ter beschikk ... Relevantie: 0%

MIP2 Roadshow - De Oude Melkerij - Gits Klik hier voor een verslag van deze roadshow. Met MIP2 naar een 'groene' economie Goed nieuws voor innovatiegezinde bedrijven: het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform gaat opnieuw investeren. Onder de naam MIP2 stelt de Vlaamse regering in 2010 vijf miljoen euro ter beschikk ... Relevantie: 0%

Themagroepvergaderingen - Mechelen Klik hier voor een verslag van deze themagroepvergadering. Op vrijdag 15 januari 2010 komen de themagroepen samen bij de OVAM in Mechelen. We gaan van start om 10u met twee parallelle workshops rond programma 1 en programma 2. Om interactie tussen beide programma's te stimuleren ... Relevantie: 0%

Themagroepvergaderingen - Antwerpen Klik hier voor een verslag van deze themagroepvergadering Op donderdag 25 maart komen de MIP2-themagroepen voor de derde keer samen, in de marge van easyFairs 'Industrie & Milieu 2010'. Op de agenda staat ondermeer het resultaat van de bevindingen van de twee MIP-studies alsook e ... Relevantie: 0%

Themagroepvergaderingen - Gent Klik hier voor een verslag van deze themagroepvergadering In navolging van de succesvolle formule op easyFairs ‘Industrie en Milieu 2010’ komen de themagroepen opnieuw samen in de marge van een milieu- en energiebeurs. Deze keer slaan de themagroepen hun tenten op in Flanders Expo Gent waar van ... Relevantie: 0%

MIP-event - Knowledge 4 Business - Antwerpen Klik hier voor een verslag van dit MIP-event Eén van de opdrachten van MIP is de rol spelen van de trekkende organisatie in Vlaanderen, waar industrie, overheid en kenniscentra elkaar ontmoeten om gezamenlijke projecten te bespreken en te initiëren? Hiervoor lanceert MIP periodieke oproep ... Relevantie: 0%

Themagroepvergaderingen - Brussel Klik hier een verslag van deze themagroepvergadering Op vrijdag 4 februari komen de themagroepen samen bij LNE (beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie). We gaan van start om 10u met twee parallelle workshops rond programma 1 en programma 2. We streven er naar om de gekende projectvoorstellen v ... Relevantie: 0%

MIP3 gelanceerd! - Oostende Klik hier voor een verslag van dit event Op donderdag 27 januari 2011 nodigen MIP en het UGent energiekennisplatform Power-Link u uit op de infosessie “MIP3 financiert groene economie” op het Greenbridge wetenschapspark te Oostende. Met MIP3 investeert Vlaanderen opnieuw 5 miljoen euro in de gro ... Relevantie: 0%

MIP3 gelanceerd! - Houthalen-Helchteren             Op vrijdag 25 februari 2011 nodigt het Milieu- en Energietechnologie Innovatie Platform (MIP) u uit op de infosessie “MIP3 financiert de groene economie” op de Cleantech campus van Houthalen-Helchteren.Met MIP3 in ... Relevantie: 0%

Themagroepvergadering - Gent Klik hier voor een verslag van deze themagroepvergadering In navolging van de succesvolle formules op easyFairs ‘Industrie en Milieu 2010’ en IFEST2011 komen de themagroepen opnieuw samen in de marge van een milieu- en energiebeurs. In 2012 slaan de themagroepen hun tenten opnieuw op in Flan ... Relevantie: 0%

Cleantechfestival - Houthalen Klik hier voor een verslag van dit evenement Op dinsdag 17 september nemen we voor de tweede keer de MIP-projecten onder de loep tijdens het Cleantechfestival. Duurzaamheid, info-uitwisseling en netwerking staan net zoals de eerste keer centraal op dit event. Een groot aantal MIP2-pr ... Relevantie: 0%

Werking Themagroepen MIP2 Werking themagroepen Wilt u deelnemen aan de themagroepwerking? Neem dan contact op met MIP via deze link en geef aan van welke themagroepen u wenst deel te nemen. In totaal definiëren we vijf themagroepen. Voor programma 1 zijn dit: Duurzame producten en processen Duurzame energie en energie ... Relevantie: 0%

Themagroepen MIP2 Programma 1 Programma 1 - Focus on InnovationOnder programma 1 van MIP2 ressorteren twee themagroepen: Duurzame producten en processen Duurzame energie en energie-efficiëntie Lid worden van één van de themagroepen? Neem dan contact op met MIP via deze link. Relevantie: 0%

Themagroepen MIP2 Programma 2 Programma 2 - Focus on BusinessOnder programma 2 van MIP2 ressorteren drie themagroepen: Opzetten van optimale energiecycli Opzetten van gesloten materiaalcycli Maximale integratie energie, materiaal en proces Lid worden van één van de themagroepen? Neem dan contact op met MIP via deze link ... Relevantie: 0%

Homepage i-Cleantech Vlaanderen beheerder MIP 3.0 programmaNadat op 21 december 2012 de Vlaamse Regering het nieuwe MIP 3.0 programma goedkeurde, werd het beheer in juli 2013 formeel toegekend aan een breed consortium geleid door de vzw i-Cleantech Vlaanderen. De kerntaak van MIP bestaat uit het realiseren v ... Relevantie: 0%

Organigram Organigram   Klik hier voor het organigram in HTML-versie.   Relevantie: 0%

Team MIP Team Geert De MeyerDirecteurgeert.demeyer@mipvlaanderen.beDietrich Van der WekenProgrammamanagerdietrich.vanderweken@mipvlaanderen.beJosiane De KeersmaeckerSecretaresset 32 3 286 74 58 - f 32 3 286 74 56josiane.dekeersmaecker@mipvlaanderen.beCindy Van AutreveAdministratief Assistentt 32 3 295 2 ... Relevantie: 0%

Situering SitueringHet Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP) werd na beslissing van de Vlaamse Regering in 2005 opgestart als een competentiepool waarin de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) samenwerkten. In deze eerste fase werden z ... Relevantie: 0%

Onderzoek - Algemeen Algemeen Beheer MIP 3.0 officieel toegewezen aan i-Cleantech Vlaanderen vzwNadat op 21 december 2012 de Vlaamse Regering het nieuwe MIP 3.0 programma goedkeurde, is deze week het beheer van dit programma formeel toegekend aan een breed consortium geleid door de vzw i-Cleantech Vlaanderen. De kerntaa ... Relevantie: 0%

Onderzoek - Lopende projecten Lopende projecten Bekijk hier alle lopende MIP-projecten. Alle lopende MIP1-projecten 7 Alle lopende MIP2-projecten 13   Relevantie: 0%

Onderzoek - Projectdocumenten Projectdocumenten MIP3 Algemeen Sjabloon schuldvordering (docx) (versie januari 2012) Handleiding MIP3 (pdf) (versie juli 2010) Evaluatierooster MIP3 (pdf) (versie oktober 2010) MIP3 Programma 1: MIP-ICON projecten Rapportering Richtlijnen projectrapportering (pdf) Sjabloon ... Relevantie: 0%