Zoeken

Resultaten

23 Resultaten voor CHAP-YT (0,172 seconden)

Situering SitueringHet Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP) werd na beslissing van de Vlaamse Regering in 2005 opgestart als een competentiepool waarin de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) samenwerkten. In deze eerste fase werden z ... Relevantie: 100%

Onderzoek - Algemeen Algemeen Beheer MIP 3.0 officieel toegewezen aan i-Cleantech Vlaanderen vzwNadat op 21 december 2012 de Vlaamse Regering het nieuwe MIP 3.0 programma goedkeurde, is deze week het beheer van dit programma formeel toegekend aan een breed consortium geleid door de vzw i-Cleantech Vlaanderen. De kerntaa ... Relevantie: 100%

PRIME PRIME - Perfecting Research on Intelligent Material Exploitation MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Onderaannemer Projectleider Synopsis Een onderzoeksproject gericht op de verbetering van de recycleerbaarheid en recyclage van EoL flat screen TV’s. Hierbij gaat men ... Relevantie: 100%

VAMORAS VAMORAS - Valorisatie van mechanisch ontwaterde baggerspecie MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis In dit project beoogt men het hergebruik van mechanisch ontwaterde baggerspecie die afkomstig is uit het Antwerpse havengebied. Hierbij denkt men vooral aan het ... Relevantie: 100%

C2C STBS C2C Steelcase Take Back Service MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Projectleider Synopsis In deze haalbaarheidsstudie zoekt men een antwoord op de vraag of het haalbaar is om een terugname- en recyclageprogramma voor kantoormeubilair op te zetten. Men streeft hierbij oo ... Relevantie: 100%

Bio-energieregio's Maatschappelijke en economische haalbaarheid van bio-energieregio's in Vlaanderen MIP Bedrijfspartner Andere Projectleider Synopsis In deze studie vertrekt men van een typevoorbeeld van het bio-energiedorp Jühnde in Duitsland. Het Duitse model kan echter niet zomaar gekopieerd worden ... Relevantie: 100%

Sprekers MIP-event Knowledge 4 Business Biografie sprekers op het MIP-event Knowledge 4 Business Dirk Fransaer, Afgevaardigd Bestuurder VITO De heer Dirk Fransaer is afgestudeerd als Burgerlijk bouwkundig ingenieur in 1980 aan de Universiteit Gent, en als Burgerlijk Biomedisch ingenieur in 1985 aan de K.U.Leuven. Van september 198 ... Relevantie: 100%

Side events Knowledge 4 Business Side events 'Knowledge 4 Business MIP Zaal Stuurboord Uitzendlocatie In Oostende kan MIP rekenen op de medewerking van Power-Link UGent en VITO Oostende. Het evenement zal live worden uitgezonden vanuit de Greenbridge incubator. Hierbij het programma voor de West-Vlaamse sessi ... Relevantie: 100%

Verslag MIP-event 'Knowledge 4 Business' Verslag MIP-event 'Knowledge 4 Business' Programma - Slides - Video - Sprekers - Deelnemerslijst - Foto's “Eco-innovatie is de in te slagen weg” “Ja, groene investeringen werken echt.” Dat was de teneur van ‘Knowledge 4 Business’, het event dat MIP organiseerde ov ... Relevantie: 100%

Studies 2010 Studies uitgevoerd in 2010 in opdracht van MIP Zoektocht naar eco-innovatieve sectoren in VlaanderenIn deze studie worden de kritische factoren bestudeerd die het gedijen van principes en innovaties gerelateerd aan kringloopsluiting bepalen, op het niveau van de Vlaamse economische sector. De ... Relevantie: 100%

DURISOBO DURISOBO - Ontwikkeling en karakterisering van duurzame isolatiematerialen voor bouwtoepassingen MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis Het bevorderen van, het bijdragen tot het gebruik en de productie van meer duurzame materialen in de bouwsector, zijn de doelstelli ... Relevantie: 100%

NutriCycle NUTRICYCLE - Groene kunstmest uit mest en digestaat MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis Het onderzoek in dit project is toegespitst op de recuperatie van nutriënten uit mest en digestaat en hun hergebruik als groene kunstmeststofvervangers, en past bijgevolg binn ... Relevantie: 100%

Alluring? ALLURING? - Hoe verleidelijk is de litho aluminium ring? MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis De Europese Commissie definieert maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als: “Een concept waarbij bedrijven sociale en milieu ovewegingen op een vrijwillige basis integreren in hun bed ... Relevantie: 100%

Energieatol Het Energieatol - Waterkrachtcentrale in de Noordzee MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis Een niet onbelangrijk nadeel van sommige hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, bestaat in de discontinuïteit of onvoorspelbare variabiliteit van de hoeveelheid geproduceerde ... Relevantie: 100%

GEOHEAT GEOHEAT - Haalbaarheid van duurzame verwarming en koeling op basis van diepe geothermie in de Kempen MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis Met deze haalbaarheidstudie wil men de technische, economische en maatschappelijke barrières voor de ontwikkeling van diepe geother ... Relevantie: 100%

Verslag Cleantechfestival 2011 Verslag Cleantechfestival 2011 Programma - Slides - Video - Sprekers - Deelnemerslijst - Foto's Cleantechfestival geeft caleidoscopisch beeld van groene pilootprojecten in Vlaanderen“MIP-experimenten moeten kloof tussen ontwikkeling en markt dichten”De Vlaamse bedrijven en onderzoekscentra zetten m ... Relevantie: 100%

Sprekers Cleantechfestival Sprekers Cleantechfestival 2011 Johan Keppens, senior investment manager Participatiemaatschappij Vlaanderen Johan Keppens werkt sinds 2008 voor de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) als Senior Investeringsmanager. Hij is actief binnen de afdeling die risicokapitaal verschaft aan bedrijve ... Relevantie: 100%

Sprekers MIP-themagroepvergadering IFEST2012 Sprekers op de MIP-themagroepvergadering op IFEST2012 Peter Verschave, directeur Safety, Health & Environment, AGFA Peter Verschave studied chemistry at the Catholic University of Leuven. He obtained a PhD degree in organic synthetic chemistry at the same university and an executive MBA ... Relevantie: 100%

Verslag themagroepvergadering IFEST2012 Verslag themagroepvergadering IFEST2012 Slides - Sprekers - Foto's In navolging van de succesvolle formules op easyFairs ‘Industrie en Milieu 2010’ en IFEST2011 kwamen de MIP-themagroepen op  16 februari opnieuw samen in de marge van de milieu- en energiebeurs IFEST2012.Geert De ... Relevantie: 100%

FAQ Veelgestelde vragen Zijn MIP-subsidies vrijgesteld van vennootschapsbelasting?MIP-subsidies zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Artikel 193 ter WIB/92 stelt immers vrij van belastingen, de premies en subsidies op immateriële en materiële activa die worden toegekend aan vennootschappe ... Relevantie: 100%

Sprekers Cleantechfestival 2013 Sprekers Cleantechfestival 2013 Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van innovatie. Ingrid Lieten werd geboren in 1964 en is woonachtig in Zonhoven. Na het behalen van haar diploma in de rechtenstudie aan de VUB, behaalde Ingrid Lieten een Master in Indu ... Relevantie: 100%

i-SUP2010 - Innovation for Sustainable Production VITO, de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (www.vito.be) organiseert samen met MIP, van zondag 18 tot woensdag 21 april 2010 de 2de editie van de internationale conferentie “Innovation for sustainable Production” – i-SUP2010”. Met een gloednieuw concept verleggen VITO en MIP de grenze ... Relevantie: 100%

MIP3 gelanceerd! - Oostende Klik hier voor een verslag van dit event Op donderdag 27 januari 2011 nodigen MIP en het UGent energiekennisplatform Power-Link u uit op de infosessie “MIP3 financiert groene economie” op het Greenbridge wetenschapspark te Oostende. Met MIP3 investeert Vlaanderen opnieuw 5 miljoen euro in de gro ... Relevantie: 100%