Zoeken

Resultaten

19 Resultaten voor Bio-energieregio's (0,187 seconden)

Bio-energieregio's-eng Social and economic feasibility of bio-energy regions in Flanders MIP Industrial partner Other Project leader Synopsis This study uses as it’s starting point an example of a typical bio-energy village in Germany, namely in Jühnde. Due both to cultural and legislative d ... Relevantie: 100%

DURISOBO DURISOBO - Ontwikkeling en karakterisering van duurzame isolatiematerialen voor bouwtoepassingen MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis Het bevorderen van, het bijdragen tot het gebruik en de productie van meer duurzame materialen in de bouwsector, zijn de doelstelli ... Relevantie: 0%

GREENASH GREENASH - Groene technologie voor minerale grondstoffen: valorisatie van materialen en energie uit bodemassen MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis Dit onderzoeksproject is gericht op een behandelingsproces van bodemassen dat leidt tot de hoogwaardige valorisatie ... Relevantie: 0%

NutriCycle NUTRICYCLE - Groene kunstmest uit mest en digestaat MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis Het onderzoek in dit project is toegespitst op de recuperatie van nutriënten uit mest en digestaat en hun hergebruik als groene kunstmeststofvervangers, en past bijgevolg binn ... Relevantie: 0%

Energieatol Het Energieatol - Waterkrachtcentrale in de Noordzee MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis Een niet onbelangrijk nadeel van sommige hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, bestaat in de discontinuïteit of onvoorspelbare variabiliteit van de hoeveelheid geproduceerde ... Relevantie: 0%

RENUWAL RENUWAL - Recycling nutrients from wastewater using algae MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis Met deze studie wil men evalueren of het mogelijk is om algen in te zetten voor het terugwinnen van stikstof en fosfor uit afvalwater. De geproduceerde algenbiomassa kan in een ... Relevantie: 0%

Verslag Cleantechfestival 2011 Verslag Cleantechfestival 2011 Programma - Slides - Video - Sprekers - Deelnemerslijst - Foto's Cleantechfestival geeft caleidoscopisch beeld van groene pilootprojecten in Vlaanderen“MIP-experimenten moeten kloof tussen ontwikkeling en markt dichten”De Vlaamse bedrijven en onderzoekscentra zetten m ... Relevantie: 0%

Videofragmenten MIP3-projecten Videofragmenten van de MIP3-projecten gepresenteerd op het Cleantechfestival 2013 BIOPOL - Productie en verwerking van polyhydroxybutyraten afkomstig van industriële en anorganische afvalstromen DURISOBO - Ontwikkeling en karakterisering van duurzame isolatiematerialen voor bouwtoepassingen GreenA ... Relevantie: 0%

ALCHEMIS ALCHEMIS - Algae for chemicals and emission abatement MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis Een project rond het kweken van algen. Algen kunnen dienen als alternatieve grondstof, maar het probleem is het energieverbruik en het gebruik van nutriënten bij de producti ... Relevantie: 0%

SewagePlus II SewagePlus II - Gecombineerde verwerking van huishoudelijk afvalwater en afvalstromen: opschaling van vergistingsprocessen MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis In dit project wordt onderzocht hoe het opconcentreren van huishoudelijk afvalwater ... Relevantie: 0%

EOSAN EOSAN - Met energie- en voedselproductie naar een gezonde bodem MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Projectleider Synopsis Deze studie is ontstaan tijdens het MIP1-project “Fytoremediatie voor het gelijktijdig saneren van gronden en produceren van biobrandstoffen”. Daaruit is ... Relevantie: 0%

Limburgs Groen Limburgs groen voor een groene economie MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis Een studie naar het potentieel en de optimalisatie van houtige biomassastromen voor hernieuwbare energie. Eerst en vooral gaat men een inventarisatie maken van de vrijkomende houtige biomassa. Men kijkt ook ... Relevantie: 0%

Sprekers MIP-event Knowledge 4 Business Biografie sprekers op het MIP-event Knowledge 4 Business Dirk Fransaer, Afgevaardigd Bestuurder VITO De heer Dirk Fransaer is afgestudeerd als Burgerlijk bouwkundig ingenieur in 1980 aan de Universiteit Gent, en als Burgerlijk Biomedisch ingenieur in 1985 aan de K.U.Leuven. Van september 198 ... Relevantie: 0%

Verslag MIP-event 'Knowledge 4 Business' Verslag MIP-event 'Knowledge 4 Business' Programma - Slides - Video - Sprekers - Deelnemerslijst - Foto's “Eco-innovatie is de in te slagen weg” “Ja, groene investeringen werken echt.” Dat was de teneur van ‘Knowledge 4 Business’, het event dat MIP organiseerde ov ... Relevantie: 0%

Overview MIP2 projects Overview MIP2 projects Programme 1 ALCHEMIS BRS PRIME SewagePlus II VAMORAS Programme 2 Bitucycle C2C Steelcase Take Back Service CHAP-YT EOSAN Green datacenters Limburger green for a green economy Social and economic feasibility of bio-energy regions in Flanders Waste heat valorisati ... Relevantie: 0%

ALCHEMIS-eng ALCHEMIS - Algae for chemicals and emission abatement MIP Industrial partner Research partner Project leader Synopsis A project on the production of algae. Algae can be used as alternative raw material, but the problem is the use of energy and nutrients in the production. ... Relevantie: 0%

SewagePlusII-eng SewagePlus II - Combined treatment of sewage and waste streams MIP Industrial partner Research partner  Project leader Synopsis This project examines how the enrichment of domestic waste water with organic waste or secondary flows can increase the energy efficiency of ... Relevantie: 0%

EOSAN-eng EOSAN - With energy and food production to a healthy soil MIP Industrial partner Subcontractor Project leader Synopsis This study arose from the project MIP1 "Phytoremediation for simultaneous remediation of soils and production of biofuel". It has shown that corn grown on ... Relevantie: 0%

Limburgs Groen-eng Limburger green for a green economy MIP Industrial partner Project leader Synopsis This study focuses on the potential and the optimization of woody biomass for renewable energy. First and foremost it is essential to make an inventory of possible woody biomass sources. Th ... Relevantie: 0%