Zoeken

Resultaten

40 Resultaten voor cleantechfestival (0,296 seconden)

Verslag Cleantechfestival 2011 Verslag Cleantechfestival 2011 Programma - Slides - Video - Sprekers - Deelnemerslijst - Foto's Cleantechfestival geeft caleidoscopisch beeld van groene pilootprojecten in Vlaanderen“MIP-experimenten moeten kloof tussen ontwikkeling en markt dichten”De Vlaamse bedrijven en onderzoekscentra zetten m ... Relevantie: 100%

Fotoverslag Cleantechfestival 2011 Fotoreportage Cleantechfestival 2011 {GALLERY,10,Cleantechfestival} Relevantie: 100%

Slides Cleantechfestival Slides Cleantechfestival Geert De Meyer Johan Keppens Jos Peeters Relevantie: 100%

Videoverslag Cleantechfestival Videoverslag Cleantechfestival Klik hier voor de videofragmenten van de MIP2-projectenCompilatiefilm Toespraak Minister Lieten Toespraak Geert De MeyerToespraak Johan KeppensToespraak Jos PeetersPanelgesprekken met de projectleiders van de MIP2-projecten Relevantie: 100%

Sprekers Cleantechfestival Sprekers Cleantechfestival 2011 Johan Keppens, senior investment manager Participatiemaatschappij Vlaanderen Johan Keppens werkt sinds 2008 voor de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) als Senior Investeringsmanager. Hij is actief binnen de afdeling die risicokapitaal verschaft aan bedrijve ... Relevantie: 100%

Verslag Cleantechfestival 2013 Verslag Cleantechfestival 2013 Programma - Slides - Video - Sprekers - Deelnemerslijst - Foto's Relevantie: 100%

Slides Cleantechfestival 2013 Slides Cleantechfestival 2013 Jan BommerezPeter Tom JonesBreak-out sessie Relevantie: 100%

Sprekers Cleantechfestival 2013 Sprekers Cleantechfestival 2013 Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van innovatie. Ingrid Lieten werd geboren in 1964 en is woonachtig in Zonhoven. Na het behalen van haar diploma in de rechtenstudie aan de VUB, behaalde Ingrid Lieten een Master in Indu ... Relevantie: 100%

Fotoverslag Cleantechfestival 2013 Fotoreportage Cleantechfestival 2013 {GALLERY,11,Cleantechfestival2013} Relevantie: 100%

Videoverslag Cleantechfestival 2013 Videoverslag Cleantechfestival 2013Klik hier voor de videofragmenten van de MIP3-projectenCompilatiefilm Toespraak Minister Lieten Toespraak Jean de BethuneToespraak Jan Bommerez Toespraak Peter Tom Jones Relevantie: 100%

Videofragmenten MIP3-projecten Videofragmenten van de MIP3-projecten gepresenteerd op het Cleantechfestival 2013 BIOPOL - Productie en verwerking van polyhydroxybutyraten afkomstig van industriële en anorganische afvalstromen DURISOBO - Ontwikkeling en karakterisering van duurzame isolatiematerialen voor bouwtoepassingen GreenA ... Relevantie: 0%

Videofragmenten MIP2-projecten Videofragmenten van de MIP2-projecten gepresenteerd op het Cleantechfestival 2011 ALCHEMIS - Algae for chemicals and emission abatement BRS - Batch recuperatie van solventen uit azeotrope solventmengsels door hybride scheidingsprocessen PRIME - Perfecting Research on Intelligent Material Exploita ... Relevantie: 0%

Cleantechfestival - Gent Klik hier voor een verslag van dit evenement Relevantie: 0%

Cleantechfestival - Houthalen Klik hier voor een verslag van dit evenement Op dinsdag 17 september nemen we voor de tweede keer de MIP-projecten onder de loep tijdens het Cleantechfestival. Duurzaamheid, info-uitwisseling en netwerking staan net zoals de eerste keer centraal op dit event. Een groot aantal MIP2-pr ... Relevantie: 0%

ALCHEMIS ALCHEMIS - Algae for chemicals and emission abatement MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis Een project rond het kweken van algen. Algen kunnen dienen als alternatieve grondstof, maar het probleem is het energieverbruik en het gebruik van nutriënten bij de producti ... Relevantie: 0%

BRS BRS - Batch recuperatie van solventen uit azeotrope solventmengsels door hybride scheidingsprocessen MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider SynopsisIn dit project wordt onderzocht hoe men solventen batchgewijs kan recuperen uit industriële afvalstromen doo ... Relevantie: 0%

PRIME PRIME - Perfecting Research on Intelligent Material Exploitation MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Onderaannemer Projectleider Synopsis Een onderzoeksproject gericht op de verbetering van de recycleerbaarheid en recyclage van EoL flat screen TV’s. Hierbij gaat men ... Relevantie: 0%

SewagePlus II SewagePlus II - Gecombineerde verwerking van huishoudelijk afvalwater en afvalstromen: opschaling van vergistingsprocessen MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis In dit project wordt onderzocht hoe het opconcentreren van huishoudelijk afvalwater ... Relevantie: 0%

VAMORAS VAMORAS - Valorisatie van mechanisch ontwaterde baggerspecie MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis In dit project beoogt men het hergebruik van mechanisch ontwaterde baggerspecie die afkomstig is uit het Antwerpse havengebied. Hierbij denkt men vooral aan het ... Relevantie: 0%

Bitukring Bitukring - Recyclage van bitumineus afval MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Andere Projectleider Synopsis Een studie naar de recyclage van dakbitumen met het oog op hergebruik in hoogwaardige toepassingen. Het gaat over 3 types van afval: productie-afval, snij-afval en ... Relevantie: 0%

C2C STBS C2C Steelcase Take Back Service MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Projectleider Synopsis In deze haalbaarheidsstudie zoekt men een antwoord op de vraag of het haalbaar is om een terugname- en recyclageprogramma voor kantoormeubilair op te zetten. Men streeft hierbij oo ... Relevantie: 0%

CHAP-YT CHAP-YT - Gebruik van gerecycleerd cellenbeton in chape MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Projectleider Synopsis Een haalbaarheidsstudie naar de recyclage van cellenbeton voor het gebruik in chape. Cellenbeton is één van de weinige fracties van het bouw- en sloopafval waarvoor nog geen va ... Relevantie: 0%

EOSAN EOSAN - Met energie- en voedselproductie naar een gezonde bodem MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Projectleider Synopsis Deze studie is ontstaan tijdens het MIP1-project “Fytoremediatie voor het gelijktijdig saneren van gronden en produceren van biobrandstoffen”. Daaruit is ... Relevantie: 0%

Groene datacenters Groene datacenters MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Projectleider Synopsis Een studie waarin men streeft naar energie-neutrale datacenters door een combinatie van verschillende (bestaande) technieken. Daarbij wordt zowel gekeken naar de energieconsumptie als naar de valorisatie van de wa ... Relevantie: 0%

Limburgs Groen Limburgs groen voor een groene economie MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis Een studie naar het potentieel en de optimalisatie van houtige biomassastromen voor hernieuwbare energie. Eerst en vooral gaat men een inventarisatie maken van de vrijkomende houtige biomassa. Men kijkt ook ... Relevantie: 0%

Bio-energieregio's Maatschappelijke en economische haalbaarheid van bio-energieregio's in Vlaanderen MIP Bedrijfspartner Andere Projectleider Synopsis In deze studie vertrekt men van een typevoorbeeld van het bio-energiedorp Jühnde in Duitsland. Het Duitse model kan echter niet zomaar gekopieerd worden ... Relevantie: 0%

Restwarmtevalorisatie Restwarmtevalorisatie Haven van Antwerpen MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Andere Projectleider Synopsis Een haalbaarheidsstudie naar de concepten voor de recuperatie en valorisatie van restwarmte. Daarnaast heeft men ook aandacht voor belemmerende factoren en de rol di ... Relevantie: 0%

Foto's Fotoreportages MIP-events Themagroepvergadering - 4 februari 2011 - Brussel Knowledge 4 Business - 7 oktober 2010 - Antwerpen Cleantechfestival - 20 oktober 2011 - Gent Relevantie: 0%

Video's Videozone MIP VlaanderenStartevent MIP2Cleantechfestival 2011Flanders Cleantech HighlightsCleantechfestival 2013 Relevantie: 0%

DURISOBO DURISOBO - Ontwikkeling en karakterisering van duurzame isolatiematerialen voor bouwtoepassingen MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis Het bevorderen van, het bijdragen tot het gebruik en de productie van meer duurzame materialen in de bouwsector, zijn de doelstelli ... Relevantie: 0%

GREENASH GREENASH - Groene technologie voor minerale grondstoffen: valorisatie van materialen en energie uit bodemassen MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis Dit onderzoeksproject is gericht op een behandelingsproces van bodemassen dat leidt tot de hoogwaardige valorisatie ... Relevantie: 0%

InToBiMem InToBiMem - Innovatieve Toepassingen van Bipolaire Membranen in elektrodialyse MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis In dit project gaat men de mogelijkheden van elektrodialyse in combinatie met bipolaire membranen onderzoeken voor het behandelen van problematisch ... Relevantie: 0%

NutriCycle NUTRICYCLE - Groene kunstmest uit mest en digestaat MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider Synopsis Het onderzoek in dit project is toegespitst op de recuperatie van nutriënten uit mest en digestaat en hun hergebruik als groene kunstmeststofvervangers, en past bijgevolg binn ... Relevantie: 0%

Alluring? ALLURING? - Hoe verleidelijk is de litho aluminium ring? MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis De Europese Commissie definieert maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als: “Een concept waarbij bedrijven sociale en milieu ovewegingen op een vrijwillige basis integreren in hun bed ... Relevantie: 0%

Energieatol Het Energieatol - Waterkrachtcentrale in de Noordzee MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis Een niet onbelangrijk nadeel van sommige hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, bestaat in de discontinuïteit of onvoorspelbare variabiliteit van de hoeveelheid geproduceerde ... Relevantie: 0%

H2 Smartgrid H2 Smartgrid - Toepassingsmogelijkheden van waterstof in een smart grid omgeving MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis Het streefdoel van deze studie is om een fluctuerend aanbod van hernieuwbare elektriciteit door middel van waterstof optimaal af te stemmen op de vraag naar hernieuwb ... Relevantie: 0%

HEAT HEAT - Energieclusters Antwerpen MIP Bedrijfspartner Overheden Projectleider Synopsis Een studie naar de haalbaarheid van lokale warmtenetten en de meest geschikte exploitatievorm voor de stad Antwerpen. Er zullen twee energieclusters onderzocht worden. De eerste cluster wordt een selecti ... Relevantie: 0%

Rioolwarmte RIOOLWARMTE - Studie naar de economische haalbaarheid van een business model voor de valorisatie van restwarmte uit rioolwater MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis De afgelopen 25 jaar werden technologieën ontwikkeld om de warmte uit afvalwater te recupereren en via een warmtepomp te ... Relevantie: 0%

TABACHEM TABACHEM - Take Back Chemicals MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis De combinatie van C2C en leasing biedt een opportuniteit voor Vlaamse leveranciers en producenten van chemieproducten. Niet alleen de voorwerpen, zoals een auto of een PC, maar ook de technologiecomponenten en de che ... Relevantie: 0%

Winkeldienst Winkeldienst - Winkelinrichting als dienst MIP Bedrijfspartner Projectleider Synopsis Om te concurreren met online winkels dienen traditionele winkels hun troef uit te spelen, namelijk de aankoopbelevenis. Om de verkoop in een handelspand te optimaliseren dient de inrichting frequent te va ... Relevantie: 0%