i-Cleantech Vlaanderen beheerder MIP 3.0 programma

Nadat op 21 december 2012 de Vlaamse Regering het nieuwe MIP 3.0 programma goedkeurde, werd het beheer in juli 2013 formeel toegekend aan een breed consortium geleid door de vzw i-Cleantech Vlaanderen. De kerntaak van MIP bestaat uit het realiseren van cleantechinnovatie door het samenbrengen en ondersteunen van bedrijven, onderzoekcentra, overheden en middenveldorganisaties. MIP zal op die manier bijdragen aan de transitie naar duurzaam energie-, materialen- en waterbeheer.

Alle info over het vernieuwde MIP 3.0 programma: www.i-cleantechvlaanderen.be

Klik hier voor een overzicht van de goedgekeurde MIP-projecten in het kader van de oproepen onder het MIP2 programma.


Werk mee aan onze mindmap!

Waar denkt u aan bij het woord "Kringloop"?