Bitukring - Recyclage van bitumineus afval

MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Andere Projectleider

Synopsis

Een studie naar de recyclage van dakbitumen met het oog op hergebruik in hoogwaardige toepassingen. Het gaat over 3 types van afval: productie-afval, snij-afval en sloopafval. Technologisch gezien is er geen probleem voor recyclage, maar het zijn vooral logistieke en economische aspecten die nog verder studiewerk vragen. Bovendien heeft veel van het bitumineus afval een sterk wisselende samenstelling zodat de verwerking niet door één type bedrijf kan gebeuren.

Doelstellingen

De activiteiten die uitgevoerd zullen worden binnen het kader van deze studie zijn gericht op het gedetailleerd in kaart brengen van de vraagstelling en het beantwoorden van alle vragen die nodig zijn om het hoofddoel van de studie te kunnen verwezenlijken, namelijk:

  • Het evalueren van het gebruik van bitumineus afval (van dakmembranen) voor hoogwaardige toepassingen
  • En als dusdanig het verbruik en de afhankelijk van ‘virgin’ bitumen laten dalen naar de toekomst toe.


Hiervoor is het project opgesplitst in 4 werkpakketten waarin activiteiten gegroepeerd zijn.

  • WP 1: Onderzoek omtrent de specificaties van het uitgangsmateriaal (bitumineus afval) die gebruikt kunnen worden door de eindgebruikers.
  • WP 2: Het evalueren van het logistieke gebeuren dat er op dit moment is en dat eventueel nodig is naar de toekomst toe om een optimaal hergebruik van het uitgangsmateriaal te krijgen.
  • WP 3: Evalueren van de economische haalbaarheid van verschillende scenario’s voor hergebruik van bitumineus afval.
  • WP 4: Coördinatie van het studiewerk/consortiumactiviteiten.

Start

1/10/2010

Looptijd

12 maanden

Budget

EUR 460778

Partners

Bedrijven

logo derbigumlogo de boerlogo soprema   logo iko logo atab

  logo indaver  logo vanheede

Federaties

logo bevad

Onderaannemers

logo artesis

Projectleider

Koen Sneiders (Imperbel)

Voorstelling op het Cleantechfestival op 20/10/11 in Gent


Publicaties

Technisch Eindrapport (pdf)

Derbigum pionier in duurzaam ondernemen (Architectenkrant, editie 12/05/11)

Derbigum gastbedrijf voor ondertekening OVAM/VITO overeenkomst (Roof Belgium, editie juni 2011)