C2C Steelcase Take Back Service

MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Projectleider

Synopsis

In deze haalbaarheidsstudie zoekt men een antwoord op de vraag of het haalbaar is om een terugname- en recyclageprogramma voor kantoormeubilair op te zetten. Men streeft hierbij ook naar het inzetten van laaggeschoolde arbeiders. Men beoogt dus niet enkel een financieel haalbaar programma, maar tevens een maatschappelijk verantwoord recyclageprogramma. Er wordt bekeken of oud kantoormeubilair eventueel hersteld kan worden, of ontmanteld kan worden voor hergebruik van onderdelen.

Doelstellingen

De concrete aanleiding is het opzetten van een financieel haalbaar en maatschappelijk te verantwoorden terugname- en recyclageprogramma voor kantoormeubilair. De initiatiefnemers zijn Steelcase en Van Gansewinkel, die hier rond een pilootproject ter evaluatie wensen op te zetten in Vlaanderen en dat op relatief korte termijn is op te schalen binnen de regio Benelux.

De eerste centrale vraag: is het financieel rendabel om oud kantoormeubilair te selecteren uit de afvalstroom, te herstellen voor hergebruik, te ontmantelen voor hergebruik van onderdelen en effectieve recyclage van de recycleerbare fracties? Dit vraagt om een nader onderzoek van de kosten en inkomstenfactoren van het terugname- en recyclagebedrijfsmodel. Dit wordt afgetoetst aan de hand van een beperkt opgezet pilootproject in Vlaanderen. Tegelijk wordt geëvalueerd wat het tewerkstellingpotentieel is. Wat is het profiel van de arbeiders die dit type activiteiten van hergebruik, herstel en mogelijks recyclage kunnen uitvoeren? Er wordt nagegaan wat de minimale competenties zijn en welke opleidingen of attesten nodig zijn. Ten slotte wordt in de totale haalbaarheidsstudie ingeschat wat het aantal VTE tewerkstelling is dat kan gecreëerd worden.
De tweede centrale vraag: Hoe kan het business model en het samenwerkingsverband tussen Steelcase, Van Gansewinkel en Levanto naar de toekomst toe verder uitgewerkt worden? Welke vorm kan dit samenwerkingsverband aannemen (bv. juridisch, invoegbedrijf…) en hoe zullen operationeel, de kernactiviteiten van deze bedrijven binnen dit consortium worden opgezet en op elkaar worden afgestemd.

Start

1/10/2010

Looptijd

21 maanden

Budget

EUR 231937,5

Partners

Bedrijven

logo steelcase     logo van gansewinkel     logo levanto

Onderaannemers

logo BECO

Projectleider

Bart Jansen (BECO)

Voorstelling op het Cleantechfestival op 20/10/11 in Gent

 

Publicaties

Wordt weldra aangevuld.