CHAP-YT - Gebruik van gerecycleerd cellenbeton in chape

MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Projectleider

Synopsis

Een haalbaarheidsstudie naar de recyclage van cellenbeton voor het gebruik in chape. Cellenbeton is één van de weinige fracties van het bouw- en sloopafval waarvoor nog geen valabele recyclagetechniek bestaat. Men kijkt naar recyclage voor hergebruik in traditionele chape ter vervanging van zand, hergebruik in gietchapes, en hergebruik in isolerende chapes (ter vervanging van kleikorrels).

Doelstellingen

Deze studie beoogt het gebruik van gerecycleerd cellenbeton waarbij de uitloging geen rol speelt en waarbij de intrinsieke eigenschappen van het materiaal kunnen gevaloriseerd worden. Met name het gebruik van gerecyleerd cellenbeton in chape.
Om de recyclage van cellenbeton in chape te kunnen realiseren dienen de volgende zaken nog uitgeklaard worden:

  1. Blijft de kwaliteit van een chape met gerecycleerd cellenbeton behouden in de tijd? Hoe reageert het mengsel op de verouderingstests?
  2. Kan het gerecycleerd cellenbeton ook voor gietchapes gebruikt worden?
  3. Kan het gerecycleerd cellenbeton ook voor isolerende chapes gebruikt worden ter vervanging van kleikorrels?


De haalbaarheidsstudie betaat uit 3 delen, nl. gerecycleerd cellenbeton ter vervanging van zand in traditionele chape, gerecycleerd cellenbeton in gietchapes en gerecycleerd cellenbeton in isolerende chape ter vervanging van kleikorrels. De firma Emlyn NV beschikt over de nodige installaties om het cellenbeton voor de 3 toepassingen in de geschikte vorm aan te leveren. Per toepassing zal Jochems Chapewerken NV een proefproject uitvoeren op een werkelijke schaal. Indien de verwerkbaarheid van het cellenbeton potentieel blijkt te hebben zal er vervolgens gestart worden met de laboratoriumproeven. Hiervoor zal beroep gedaan worden op de afdeling bouwkunde van de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende. Indien positief, zullen de resultaten van de haalbaarheidsstudie ook voorgelegd worden aan het WTCB met de vraag om de producten/technieken op te nemen in de van toepassing zijnde voorschriften voor het plaatsen van chapes.

Start

1/10/2010

Looptijd

12 maanden

Budget

EUR 56479

Partners

Bedrijven

Recycling Assistance BVBA
Jochems Chapewerken NV

logo emlyn

Onderaannemers

logo khbo

Projectleider

Johan D'Hooghe (Recycling Assistance BVBA)

Voorstelling op het Cleantechfestival in Gent


Publicaties

Het recyclagepotentieel van cellenbeton (OVAM nieuwsbrief, mei 2011)

Recyclageopties voor cellenbeton (Bouwkroniek, augustus 2011)

Over de recyclagemogelijkheden van cellenbeton (FEBEM-WTCB oktober 2011)

Gerecycleerd cellenbeton voor droge toepassingen (Vraag & Aanbod, november 2011)