Maatschappelijke en economische haalbaarheid van bio-energieregio's in Vlaanderen

MIP Bedrijfspartner Andere Projectleider

Synopsis

In deze studie vertrekt men van een typevoorbeeld van het bio-energiedorp Jühnde in Duitsland. Het Duitse model kan echter niet zomaar gekopieerd worden omwille van een sterk verschillende context. Het doel van de studie is dan ook een aanpassing van het Duitse model aan de lokale context, cultuur en wetgeving.

Doelstellingen

De focus van dit project is gericht op het lokaal en participatief duurzaam sluiten van biomassakringlopen met maximale energetische valorisatie.
De studie zal in twee fasen worden aangepakt. In de eerste fase willen we de haalbaarheid van het Duitse concept van “bio-energiedorpen” vertalen naar de Vlaamse context. In een tweede fase worden deze randvoorwaarden en de aangepaste manier van aanpak uitgetest in minstens één concreet voorbeeld. Als eindresultaat wensen we zo een draaiboek te bekomen dat praktisch aangeeft wat, waar onder welke voorwaarden mogelijk is, en hoe lokaal draagvlak verkregen kan worden voor het implementeren van dit concept in de praktijk.
Deze aanpak vertrekt vanuit de huidige, Vlaamse realiteit en wil een kader scheppen waarbinnen dergelijke duurzame materiaal- en energieprojecten kunnen groeien. Daarop verder bouwend wensen we dit kader vervolgens te toetsen in de praktijk. De praktische toets heeft eveneens als doel om zo de concrete barrières bij dergelijke initiatieven te identificeren en er eventueel concrete oplossingsgerichte beleidsaanbevelingen voor te voorzien.

Start

1/10/2010

Looptijd

24 maanden

Budget

EUR 313864

Partners

Bedrijven

logo ecopower   logo vestal   logo bionerga

Andere

logo bond beter leefmilieu   logo limburg.net   logo biogas-e

Projectleider

Jeroen Gillabel (Bond Beter Leefmilieu)

Voorstelling op het Cleantechfestival op 20/10/11 in Gent


Publicaties

Praktische gids bij het plannen van vergistingsprojecten met maatschappelijke meerwaarde

Eindrapport

Annex I - Nederlandse vertaling van "Wege zum Bioenergiedorf, Leitfaden"

Annex II - Nederlandse vertaling van "Bioenergiedörfer, Dörfer mit Zukunft"