Studies uitgevoerd in 2010 in opdracht van MIP

  • Zoektocht naar eco-innovatieve sectoren in Vlaanderen

    In deze studie worden de kritische factoren bestudeerd die het gedijen van principes en innovaties gerelateerd aan kringloopsluiting bepalen, op het niveau van de Vlaamse economische sector. De bedoeling is een eenvoudige methode te vinden om te achterhalen waarom sommige bedrijven/sectoren succesvoller zijn dan andere in het opzetten en afronden van eco-innovatieprojecten gericht op kringloopsluiting. De studie wil daarmee een allereerste aanzet geven tot beleidsvorming daaromtrent.

    Hier kan u de volledige studie raadplegen.

  • Wat betekenen Cradle-to-Cradle en andere duurzaamheidstools voor MIP?

    Deze studie geeft MIP een gedetailleerde kijk op het Cradle-to-Cradle (C2C) concept en bevat een uitgewerkt voorstel om het aan te wenden voor de evaluatie en opvolging van MIP onderzoeksprojecten rond duurzame producten en processen. Het uitgangspunt is dat het C2C-concept een zeer nuttige bijdrage kan leveren in de transitie naar een duurzame maatschappij en het vergroenen van de Vlaamse economie (zie missie van MIP). Daarnaast worden via een SWOT analyse de belangrijkste inhoudelijke kritieken van het C2C-concept en het certificaat in kaart gebracht en vergeleken met de eco-efficiëntie geïnspireerde beanderingen.

    Hier kan u de volledige studie raadplegen.