Videofragmenten Startevent MIP2

Toespraak minister Ingrid Lieten - Viceminister-president Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding


Toespraak Jan Winters (in naam van minister Joke Schauvliege) - adjunct-kabinetschef van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur


Toespraak Dirk Fransaer - Afgevaardigd Bestuurder VITO (deel 1)


Toespraak Dirk Fransaer  - Afgevaardigd Bestuurder VITO (deel 2)


Toespraak Geert De Meyer - Directeur MIP (deel 1)


Toespraak Geert De Meyer - Directeur MIP (deel 2)


Toespraak Geert De Meyer - Directeur MIP (deel 3)


Toespraak Henny De Baets - administrateur-generaal OVAM


Toespraak Johan Albrecht - prof. Faculteit Economie en Bedrijfskunde - UGent - Senior fellow, ITINERA Institute (deel 1)


Toespraak Johan Albrecht - prof. Faculteit Economie en Bedrijfskunde - UGent - Senior fellow, ITINERA Institute (deel 2)


Toespraak Wim Michiels - Gedelegeerd Bestuurder PROVIRON (deel 1)


Toespraak Wim Michiels - Gedelegeerd Bestuurder PROVIRON (deel 2)