DURISOBO - Ontwikkeling en karakterisering van duurzame isolatiematerialen voor bouwtoepassingen

MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider

Synopsis

Het bevorderen van, het bijdragen tot het gebruik en de productie van meer duurzame materialen in de bouwsector, zijn de doelstellingen van dit project. Enerzijds gaat men hiervoor eenduidige criteria voor het gebruik van isolatiematerialen voor verschillende bouwtoepassingen, in het bijzonder voor platte en hellende daken, opstellen. Anderzijds focust het project op de ontwikkeling en optimalisering van ‘groene’ isolatiematerialen op basis van plantaardige, biogebaseerde en/of gerecycleerde textielvezels met een beperkte milieu-impact.

Doelstellingen

De hoofddoelstelling zal gerealiseerd worden via een aantal taken:

  1. het verzamelen van informatie over bestaande isolatiematerialen (zowel klassieke als natuurlijke) en bestaande vereisten (technische goedkeuring, buitenlandse documenten,…) voor enkele geselecteerde toepassingen (plat dak, hellend dak,…) gebaseerd op literatuuronderzoek, analyse van bestaande databanken (schadegevallen, technische adviezen, proef-resultaten), berekeningen en besprekingen in werkgroepen;
  2. het opstellen van een ‘lastenboek’ / ‘eisenpakket’ waar de isolatiemateria-len aan moeten voldoen voor een specifieke toepassing als input voor de verdere ontwikkeling van ‘groene’ (duurzame) isolatiematerialen;
  3. de ontwikkeling en optimalisering van economisch haalbare ‘groene’ isolatiematerialen door een aantal textielbedrijven;
  4. de karakterisering van de ontwikkelde isolatiematerialen voor de beoog-de bouwtoepassingen (in eerste instantie platte en hellende daken) naar (bouw)technische eigenschappen zoals fysische eigenschappen (dicht-heid, wateropname, ...), thermische isolatie, brandgedrag, mechanische sterkte, duurzaamheid, levenscyclus analyse, … enz;
  5. valoriseren van de resultaten van de textielsector naar de bouw- en textielsector toe.


Start

1/01/2012

Looptijd

24 maanden

Budget

Bedrijfspartners: EUR 589955
Onderzoekspartners: EUR 366794

Bedrijfspartners

logo ds logo lazeloise  logo procotex

logo captiqs    logo avitex

Onderzoekspartners

logo wtcb       logo centexbel

Projectleider

Martin Gernaey (DS Technical Nonwoven)

Voorstelling op het Cleantechfestival op 17/09/13 in Greenville