GREENASH - Groene technologie voor minerale grondstoffen: valorisatie van materialen en energie uit bodemassen

MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider

Synopsis

Dit onderzoeksproject is gericht op een behandelingsproces van bodemassen dat leidt tot de hoogwaardige valorisatie van bodemassen dat zowel opportuniteiten biedt op zowel het vlak van materiaal- als energievalorisatie. De inzet van bodemassen als grind- en cementvervanger in beton biedt mogelijkheden om primaire grondstoffen te besparen en bij te dragen aan het zuinig, doelmatig en optimaal gebruik van oppervlaktedelfstoffen in Vlaanderen. Het valoriseren van de waterstof die gevormd wordt bij de alkalische rijping van de assen kan dan weer beschouwd worden als het nuttig aanwenden van restenergie of zelfs een vorm van energieproductie.

Doelstellingen

Het gebruik van bodemassen in vormgegeven toepassingen gecombineerd met de productie van energie uit H2 geproduceerd door een alkalische behandeling van bodemassen is nieuw. De uitdagingen voor het succesvol ontwikkelen van het GREENASH-concept in deze studie zijn:

  • Energieproductie: in kaart brengen van de randvoorwaarden voor optimale energieproductie door het optimaliseren van H2-productie uit bodem-assen.
  • Bodemasvalorisatie: optimaliseren van de bodemaskwaliteit in functie van hoogwaardig hergebruik van bodemassen in vormgegeven beton toepassingen. Hierbij vormen zowel het verbeteren van de technische kwaliteit als de milieuhygiënische kwaliteit een uitdaging.
  • Water: kennisopbouw voor het optimaliseren van de samenstelling van het water in functie van het chemisch behandelen van bodemassen in functie van optimale non-ferro verwijdering.
  • Integratie van de kennisopbouw in een behandelingsconcept.

Start

1/01/2012

Looptijd

24 maanden

Budget

Bedrijfspartners: EUR 441093
Onderzoekspartners: EUR 441093

Bedrijfspartners

logo recmix   logo bionerga   logo heijmans

Onderzoekspartners

logo vito    logo wtcb

Projectleider

Evelyne Nguyen (Recmix Belgium bvba)

Voorstelling op het Cleantechfestival op 17/09/13 in Greenville