InToBiMem - Innovatieve Toepassingen van Bipolaire Membranen in elektrodialyse

MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider

Synopsis

In dit project gaat men de mogelijkheden van elektrodialyse in combinatie met bipolaire membranen onderzoeken voor het behandelen van problematisch geconcentreerde afvalwaterstromen. De combinatie van elektrodialyse en bipolaire membranen zal gebruikt worden voor het recupereren van zouten uit geconcentreerde stromen onder de vorm van zuren en de basen die uit de zouten kunnen worden gevormd. Het consortium bestaat uit zowel probleembezitters, als technologieleveranciers. Voor elke case die onderzocht wordt, is een laboratorium- en pilootfase voorzien.

Doelstellingen

Er zullen bij vier bedrijven, twee uit de non-ferro metaalindustrie en twee uit de chemische industrie vijf geconcentreerde stromen onderzocht worden. Er zal nagegaan worden of er selectief zwavelzuur, zoutzuur, natriumhydroxide en/of calciumhydroxide kan gewonnen worden uit de zouten die aanwezig zijn in deze probleemstromen.
Voor alle cases die onderzocht worden geldt dat er op laboratoriumschaal eerst zal gezocht worden naar de optimale combinatie van het behandelbaar debiet en het aangelegde elektrische vermogen. Evenzo zal voor elke probleemstroom onderzocht worden hoever de zouten kunnen verwijderd worden zonder dat dit interfereert met de selectiviteit van de membranen. Voor elke case wordt bepaald hoever de anionen (als zuur) en de kationen (als base) kunnen opgeconcentreerd worden. Hierbij zal gekeken worden naar de performantie (mechanische en chemische stabiliteit en ionaire selectiviteit) van de membranen en eventuele andere negatieve effecten op het gehele systeem die te wijten zijn aan de zich opconcentrerende zuren en basen. De resultaten van de laboratoriumexperimenten zullen vertaald worden op pilootschaal.
Sommige van de bedrijven die actief deelnemen aan het project zijn beperkt door de totale vracht zout die ze mogen lozen op het oppervlaktewater, overeenkomstig hun lozingsvergunnig. Deze beperking is van die aard dat dit bij de huidige toegepaste technieken ook leidt tot een beperking van de totale productiecapaciteit van het bedrijf. Het verwijderen van zout uit de afvalstroom kan – zonder dat er rekening gehouden wordt met het herwinnen van zuren of basen – op die manier van uitzonderlijke waarde zijn voor het bedrijf. Voor één van de bedrijven geldt dat de productiecapaciteit met 50% zou kunnen toenemen als het afvalwater ontzout zou kunnen worden.

Start

1/01/2012

Looptijd

24 maanden

Budget

Bedrijfspartners: EUR 181817
Onderzoekspartners: EUR 181800

Bedrijfspartners

logo umicore logo tessenderlo chemie   logo proviron   logo nyrstar
 
logo iec    logo pca

Onderzoekspartners

logo khbo    logo kaho    logo kuleuven

Projectleider

Boudewijn Meesschaert (K.H.B.O.)

Voorstelling op het Cleantechfestival op 17/09/13 in Greenville