ALLURING? - Hoe verleidelijk is de litho aluminium ring?

MIP Bedrijfspartner Projectleider

Synopsis

De Europese Commissie definieert maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als: “Een concept waarbij bedrijven sociale en milieu ovewegingen op een vrijwillige basis integreren in hun bedrijfsactiviteiten en in hun interactie met hun stakeholders”. MVO is een onderdeel van de 2020-strategie van Europa voor slimme, duurzame en inclusieve groei.
Binnen deze context onderzoekt “Alluring?” een C2C business model voor lithografisch aluminium in drukplaten. De drijfveer hierbij is de nood aan nieuwe innovatieve business modellen voor een duurzame offsetdruk business in Europa en daarbuiten.

Doelstellingen

Via de evaluatie van een 3P-business model beoogt de studie een uitspraak af te leveren over de haalbaarheid van een C2C proces voor lithografisch aluminium. De belangrijkste componenten in dit business model hierbij zijn:

  • de economische parameters voor de Alluring?-partners (Profit);
  • de operationele en technische haalbaarheid van het C2C proces (People);
  • de impact op de LCA voetafdruk van een digitale drukplaat (Planet).


Deze verschillende componenten staan niet onafhankelijk van elkaar. De resultaten van elk aspect zijn input voor de andere aspecten, waardoor een iteratieve werkwijze gebruikt wordt om het business model te onderbouwen.
De belangrijkste redenen van de Alluring?-partners om dit model te onderzoeken zijn:

  • De bijdrage door primair aluminium van 80 à 98% per impact categorie in de LCA voetafdruk van een offset drukplaat.
  • De hoge prijsvolatiliteit en prijsstijgingen van aluminium op de markten.
  • De druk op de kostenstructuur van een offset plaat en van gedrukte informatie.
  • De groeiende concurrentie vanuit lagelonenlanden voor zowel de productie van litho aluminium, de productie van drukplaten als voor de productie van drukwerk.
  • De perceptie van consumenten (bedrijven, overheden en particulieren) om gedrukte informatie als minder milieuvriendelijk te beschouwen dan elektronische informatie. Dit laatste ondanks een gebrek aan gekwantificeerde studieresultaten.


Start

1/05/2011

Looptijd

24 maanden

Budget

EUR 770118

Bedrijfspartners

logo agfa     logo essers      logo corelio

Projectleider

Peter Verschave (Agfa Graphics)

Voorstelling op het Cleantechfestival op 17/09/13 in Greenville