HEAT - Energieclusters Antwerpen

MIP Bedrijfspartner Overheden Projectleider

Synopsis

Een studie naar de haalbaarheid van lokale warmtenetten en de meest geschikte exploitatievorm voor de stad Antwerpen. Er zullen twee energieclusters onderzocht worden. De eerste cluster wordt een selectie van publieke gebouwen waarbij aan niet-publieke gebouwen in de nabijheid van het traject de mogelijkheid wordt geboden om aan te sluiten. De tweede cluster gaat over een nieuw stadsontwikkelingsproject. Naast de technische en economische haalbaarheid, is de identificatie van barrières voor implementatie een belangrijk aandachtspunt.

Doelstellingen

Deze haalbaarheidsstudie wordt opgedeeld in de volgende werkpakketten:

  1. Selectie en afbakening van energieclusters: In het eerste werkpakket worden twee energieclusters van gebouwen geselecteerd. De eerste cluster wordt een selectie van publieke gebouwen waarbij aan niet-publieke gebouwen in de nabijheid van het traject de mogelijkheid wordt geboden om aan te sluiten. De tweede cluster gaat over een nieuw stadsontwikkelingsproject.
  2. Technische haalbaarheid en impactanalyse: Dit werkpakket beschrijft de volledige technische concepten gaande van warmteproductie tot -levering. Per cluster worden verschillende varianten afgeleid. Deze worden t.o.v. elkaar afgemeten teneinde de duurzaamheid ervan in te schatten.
  3. Economische haalbaarheidsanalyse: Volgend op de technische analyse wordt er in dit werkpakket een economische haalbaarheidsanalyse uitgevoerd van de mogelijke concepten voor de energieclusters.
  4. Identificatie van barrières voor implementatie: Naast de technisch-economische haalbaarheid zijn er heel wat knelpunten die de uitvoering van warmtenetten in de weg staan. Zowel voor de verdere uitwerking van het business model als het aankaarten naar de bevoegde instanties vormt dit werkpakket een belangrijke hoeksteen.
  5. Voorbereidingen voor implementatie en exploitatie: Een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van warmtenetten is het opzetten van een business model. Enerzijds moet het model overtuigend zijn voor investeerders en andere stakeholders, anderzijds vormt het een leidraad voor de business developers om met inbegrip van de risico’s, barrières en formaliteiten tot een stabiele constructie te komen. Binnen dit werkpakket zullen de fundamenten van het business model uitgewerkt worden. Het bouwt verder op de technisch-economische resultaten en zal moeten omgaan met geïdentificeerde knelpunten uit werkpakket 4.
  6. Coördinatie en disseminatie.


Start

1/01/2012

Looptijd

20 maanden

Budget

EUR 332064

Partners

Bedrijven

logo infrax   logo GHA  logo spe

Overheden

logo stad antwerpen    logo agstan   logo blue gate

Projectleider

Wouter Cyx (Stad Antwerpen)

Voorstelling op het Cleantechfestival op 17/09/13 in Greenville