Het Circulaire Bed - Creatie van een continue materiaalkringloop van het bed

MIP Bedrijfspartner Projectleider

Synopsis

Een studie naar een continue materiaalkringloop van het bed op basis van de Cradle to Cradle-principes. De studie richt zich op het combineren van een aantal bestaande innovaties en nieuwe bouwstenen om te komen tot een continue (of gesloten) kringloop van het bed die zowel technisch als economisch haalbaar is.

Doelstellingen

De haalbaarheidsstudie richt zich op het combineren van een aantal bouwstenen om te komen tot een volledig concept dat zowel technisch als economisch toepasbaar is om te komen tot een continue (of gesloten) kringloop van het bed. De haalbaarheidsstudie wil aldus komen tot de creatie en ontwikkeling van een nieuw concept bed, het “Circulaire Bed”.
Hierbij dienen de juiste keuzes te worden gemaakt op de volgende niveau’s:

  1. Assembly: grondstofsamenstelling en wijze van assemblage van het bed;
  2. Disassembly: wijze van uit elkaar halen bij end-of-life;
  3. Markt: concept naar de markt toe en op niveau van de retailer;
  4. Reverse logistic: logistiek vraagstuk van terugname en verant-woordelijkheden van de verschillende actoren;
  5. Overheid: toepasbare wetgeving in ondersteuning of hinder voor het nieuwe bed.

Dit wordt aangepakt in vijf werkpakketten in nauwe samenwerking tussen verschillende Vlaamse bedrijven, actief op diverse niveaus in de keten. De haalbaarheidsstudie is daarom in vele opzichten uniek.

Start

1/01/2012

Looptijd

24 maanden

Budget

EUR 323975

Bedrijfspartners

logo lsbedding  logo bekaerttextileslogo sleepy  logo devan

Projectleider

Peter De Meyer (LS Bedding)