RENUWAL - Recycling nutrients from wastewater using algae

MIP Bedrijfspartner Projectleider

Synopsis

Met deze studie wil men evalueren of het mogelijk is om algen in te zetten voor het terugwinnen van stikstof en fosfor uit afvalwater. De geproduceerde algenbiomassa kan in een volgende fase verwerkt worden in dierenvoeders of als grondstof voor de productie van bio-energie. Verder wil het consortium een aantal knelpunten analyseren die het realiseren van een dergelijk Cradle to Cradle-concept kunnen verhinderen en bijgevolg ook de commercialisatie ervan. De haalbaarheidsstudie dient dus een antwoord te geven op een aantal technische, juridische en economische vragen.

Doelstellingen

schema renuwal

De aanpak van de studie wordt ingedeeld in vijf werkpakketen. In drie technische werkpakketten zal de haalbaarheid van stikstof- en fosforverwijdering door algen en het gebruik van de gegenereerde algenbiomassa als dierenvoeding onderzocht worden:

  • In een eerste werkpakket zal nagegaan worden of algen wel degelijk in staat zijn om de effluenten van de betrokken bedrijven in voldoende mate te zuiveren.
  • In een tweede werkpakket zal de optimale technologie geselecteerd worden om het afvalwater te zuiveren via algen. De keuze van technologie zal mede gestuurd worden door piloottesten op laboschaal.
  • In een derde werkpakket zullen de toepassingsmogelijkheden geëvalueerd worden van de gegenereerde biomassa. In een eerst deel zal onderzocht worden of de algen in aanmerking komen om als dierenvoeding verwerkt te worden (op basis van nutritionele samenstelling, aanwezigheid van eventuele contaminanten en voedingsexperimenten). In een tweede deel zal geëvalueerd worden of de biomassa via anaerobe vergisting gebruikt kan worden voor energieproductie. Zowel vergisting van algen aldus of bijgemengd met stikstofarme biomassa.

Omdat algentechnologie nieuw is voor Vlaanderen zijn er vele juridische onduidelijkheden. Een vierde werkpakket zal daarom nauwgezet de juridische aspecten van de implementatie van de technologie opvolgen. Zowel vragen rond de vereiste normen van het effluent na zuivering door algen, vereiste vergunningen voor de bouw en operatie van de geplande installaties en wetgeving rond verwerking van de biomassa in dierenvoeding zullen beantwoord worden.

Een vijfde werkpakket zal nauwgezet de economische haalbaarheid evalueren. Hierbij zal niet alleen een grondige kosten-baten analyse uitgevoerd worden, maar zal ook geëvalueerd worden wat het optimale business model is om de technologie te exploiteren.

Start

1/01/2012

Looptijd

12 maanden

Budget

EUR 434837

Bedrijfspartners

logo witteveenbos   logo ows  logo tikal

Projectleider

Stefan De Roos (Witteveen+Bos Belgium)