TABACHEM - Take Back Chemicals

MIP Bedrijfspartner Projectleider

Synopsis

De combinatie van C2C en leasing biedt een opportuniteit voor Vlaamse leveranciers en producenten van chemieproducten. Niet alleen de voorwerpen, zoals een auto of een PC, maar ook de technologiecomponenten en de chemieproducten waaruit voorwerpen zijn samengesteld, kunnen in de toekomst ontworpen worden binnen leasing-modellen. Hierdoor kan een eenvoudige terugname van deze materialen gerealiseerd worden. Met deze studie wenst men met concrete sales casussen aan te tonen dat in de gevallen waar reststromen van chemieproducten nu reeds worden teruggenomen als afvalstoffen een lease-sale-model mogelijk. Zo kunnen reststromen worden teruggedrongen en/of als chemieproducten worden teruggenomen.

Doelstellingen

De beoogde resultaten van TABACHEM zijn:

  • De opwaardering van 6 concrete casussen met een ‘standaard’ sales model (waar chemieproducten nu reeds worden teruggenomen), waarbij gebruik wordt gemaakt van een innovatief lease-sale model.
  • Aan de hand van deze 6 casussen het transitiepad uitzetten voor het realiseren van chemical leasing in Vlaanderen.


Daarvoor worden de volgende doelstellingen nagestreefd:

  • Verschillende chemieproducerende en -gebruikende bedrijven (op basis van 6 specifieke casussen) motiveren om toekomstige ambassadeurs van leasing van chemieproducten te worden.
  • Het Vlaamse transitiepad voor leasing van chemieproducten definiëren en te implementeren in concrete projecten.
  • De uitwerking van een nieuwe dienst, zijnde Chemical Leasing audits. Deze nieuwe dienst zal het bedrijfsleven helpen bij het definiëren van het potentieel van leasesale modellen binnen bestaande ketens in bedrijven en bij het implementeren ervan zowel bij de gebruiker als bij de producent/leverancier van chemieproducten.


Aangezien het onderzoek gericht is op het evalueren van de haalbaarheid van leasesale modellen bij chemieproducten, is gekozen voor casussen met verschillende behoeften van enerzijds de gebruiker en anderzijds de producent/leverancier van chemieproducten.

Door het identificeren en implementeren van zo’n lease-sale modellen bij gebruikers en producenten van chemieproducten wordt een impuls gegeven aan het transitiebeleid naar een duurzame economie binnen Vlaanderen.

Start

1/01/2012

Looptijd

18 maanden

Budget

EUR 387972

Bedrijfspartners

logo haskoning logo a-worx logo essenscia

  logo tessenderlo chemie  logo janssen  logo solvay 

 

Projectleider

Gert De Bruyn (Haskoning Belgium)

Voorstelling op het Cleantechfestival op 17/09/13 in Greenville