Winkeldienst - Winkelinrichting als dienst

MIP Bedrijfspartner Projectleider

Synopsis

Om te concurreren met online winkels dienen traditionele winkels hun troef uit te spelen, namelijk de aankoopbelevenis. Om de verkoop in een handelspand te optimaliseren dient de inrichting frequent te variëren. Renoveren of herinrichten heeft echter een zware ecologische impact en bovendien verhogen we hiermee nog eens de kosten van de winkeluitbater t.o.v. online winkels. In deze studie wenst men een concept in de markt te introduceren dat de ecologische impact en de kosten van een winkelinrichting verlaagt en de aankoopbelevenis verhoogt. Dit wenst men te realiseren met behulp van de Cradle to Cradle-filosofie waarin het traditionele aanbod van materialen of de winkelinrichting zelf zal vervangen worden door een dienst.

Doelstellingen

De belangrijkste uitdaging van deze haalbaarheidsstudie is om een concept in de markt te introduceren dat de ecologische impact en de kosten van de winkelinrich-ting kan verlagen en de aankoopbelevenis doet stijgen. Gezien de uiteenlopende belangen van de verschillende spelers in de waardeketen is er momenteel immers geen optimaal gebruik van middelen. Door de beslissing rond de winkelinrichting te verschuiven van een investeringsomgeving naar een dienstenomgeving denkt het consortium heel wat suboptimalisaties uit te schakelen.
De haalbaarheidsstudie stelt zich tot doel om alle mogelijke barrières voor de introductie van het nieuwe businessmodel op basis van Total Cost of Ownership (TCO) in kaart te brengen en weg te werken.

  • Financiële implicaties: randvoorwaarden om het businessmodel rendabel te maken, met als belangrijkste aspect de lease formule.
  • Juridische implicaties: belangrijk daarbij zijn bv. eigendomsoverdracht, aansprakelijkheden, verzekering en Service Level Agreements binnen de context van TCO.
  • Ecologische implicaties: randvoorwaarden om te komen tot een werkelijke verduurzaming ten gevolge van dit nieuwe businessmodel.
  • Technologische implicaties: de eerste prioriteit is om een nieuw business model in de markt te gebruiken en daarbij bestaande technieken en producten te gebruiken. Het consortium is echter overtuigd dat een model van TCO een drijfveer creëert voor eco-innovaties in de sector. Binnen de haalbaarheidsstudie wordt daarom ook verder in de toekomst gekeken naar mogelijke nieuwe innovatiekansen binnen de sector.


Start

1/11/2011

Looptijd

24 maanden

Budget

EUR 206800

Bedrijfspartners

logo helbig     logo beneens   logo xandres  logo gyproc

Projectleider

Luc Vermeersch (Helbig)

Voorstelling op het Cleantechfestival op 17/09/13 in Greenville

Publicaties

Samenvatting eindconclusies