Studies uitgevoerd in 2012 in opdracht van MIP

  • Producten worden diensten: ook in uw sector?

    In deze studie willen we een algemeen en beknopt overzicht geven van de huidige stand van zaken en het potentieel voor duurzame bedrijfsmodellen gebaseerd op combinaties van producten en diensten binnen een aantal industriële sectoren in Vlaanderen. Hiervoor wordt uitgegaan van bestaande studies en praktijkvoorbeelden, om in overleg met de sectororganisaties verdere mogelijkheden en obstakels te identificeren.
    Een belangrijk objectief is ook het verspreiden van kennis over en de mogelijkheden van duurzame product-dienstsystemen. Dit om in een volgende fase bedrijven te kunnen aansporen om de opportuniteiten die zich stellen grondig te evalueren in hun eigen bedrijfscontext. We bekijken die facetten waar het MIP-programma zich op zou kunnen richten.

    Hier kan u de volledige studie raadplegen.