Algemeen

Beheer MIP 3.0 officieel toegewezen aan i-Cleantech Vlaanderen vzw

Nadat op 21 december 2012 de Vlaamse Regering het nieuwe MIP 3.0 programma goedkeurde, is deze week het beheer van dit programma formeel toegekend aan een breed consortium geleid door de vzw i-Cleantech Vlaanderen. De kerntaak van het MIP programma - Milieu en Energietechnologie InnovatiePlatform - bestaat uit het realiseren van cleantechinnovatie door het samenbrengen en ondersteunen van bedrijven, onderzoekcentra, overheden en middenveldorganisaties. MIP zal op die manier bijdragen aan de transitie naar duurzaam energie-, materialen- en waterbeheer. Het programma loopt voor een periode van vier jaar. De eerste deadline voor de indiening van nieuwe MIP projecten is 15 november 2013.

Een brede groep van actoren zal samen met i-Cleantech Vlaanderen vzw (iCTV) een consortium vormen voor het beheer van het MIP 3.0 programma, tegemoetkomend aan de open oproep die het IWT had gelanceerd in het voorjaar van 2013. Het consortium kwam tot stand door een (unieke) samenwerking van alle Vlaamse Kennisinstellingen (zowel de universiteiten als de relevante hogescholen), strategische onderzoekscentra (VITO en IMEC), collectieve onderzoeksinstellingen (Centexbel, WTCB, Sirris, OCW), de lichte structuren SIM en FISCH én de sectororganisatie FEBEM. Voorzitter van iCTV, Peter Tom Jones: "MIP zal onze samenleving meer vertrouwd maken met schone technologie. Dat zal i-Cleantech mee helpen waarmaken. Met Mip zal i-Cleantech processen van schone en zuivere technologieën stimuleren, en er een draagvlak voor creëren bij overheden, bedrijven, kennisinstellingen, en gezinnen. Het Vlaamse cleantechlandschap erkent i-Cleantech als een geschikte, neutrale partner om het beheer van MIP 3.0 professioneel te organiseren."

Alle lopende MIP-projecten op één plaats.

Een nieuw project opstarten?