ALCHEMIS - Algae for chemicals and emission abatement

MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider

Synopsis

Een project rond het kweken van algen. Algen kunnen dienen als alternatieve grondstof, maar het probleem is het energieverbruik en het gebruik van nutriënten bij de productie. In dit project wordt de productie van algen onderzocht op basis van rookgassen en afvalwater. Naast de productie van algen wordt ook het oogsten onder de loep genomen en maakt men tevens een inschatting van de afzetmarkt voor algen.

Doelstellingen

Schaarsheid van fossiele grondstoffen en de noodzaak om iets te ondernemen naar klimaatverandering dwingen de chemische sector om alternatieve grondstoffen te zoeken en de broeikasgassen te verminderen. Een potentiële oplossing voor beide problemen wordt geboden door algen. Een doorlichting van de algenproductie geeft aan dat het energieverbruik van de productie en het gebruik van nutriënten gebaseerd op fossiele brandstoffen een grote impact hebben op zowel de productiekosten als op de duurzaamheid van de algenproductie. De energiekosten kunnen vooral worden verminderd door een beter reactorsysteem en door het oogstsysteem te verbeteren. Voor zowel de algenreactor als het oogsten hebben we innovatieve technologieën die verder ontwikkeld zullen worden in dit project. Voor de nutriënten is er maar één oplossing namelijk het gebruik van “afval” nutriënten. Het project heeft de demonstratie van algenproductie op rookgassen en afvalwater in een algenproductie eenheid van 500 m² tot doel.

De belangrijkste onderwerpen die worden onderzocht in het project zijn:

  • Ontwerpen en bouwen van een demonstratie installatie voor grootschalige productie van algen in Vlaanderen.
  • Het gebruik van CO2 en NOX van rookgassen en "afval" nutriënten van afvalwater voor de productie van algen. Hierbij wordt de impact van contaminanten op het gebruik van de biomassa onderzocht en dus ook op de productontwikkeling.
  • Onderzoek en ontwikkeling van de meest geschikte combinatie voor het oogsten van algen.
  • Onderzoek naar het hergebruik van effluent van de oogstinstallatie als groeimedium voor de algenproductie. De impact van metabolieten en zwevende stoffen op de groei van de algen zal worden nagegaan.
  • Ontwerp van een downstream processing op basis van beschikbare technologieën gecombineerd met onderzoek naar nieuwe technieken die werken op natte biomassa.
  • Ontwikkeling van een marketing plan voor algen biomassa voor verschillende schaalgroottes van productie.

 

Start

1/04/2010

Looptijd

30 maanden

Budget

Bedrijfspartners: EUR 543000
Onderzoeksinstellingen: EUR 500000

Deelnemende bedrijven


logo proviron     logo orineo     logo desmet ballestra     logo gea westfalia     logo essenscia     logo hooge maey

Deelnemende onderzoeksinstellingen


logo vito     logo ugent     logo wageningen universiteit

Projectleider

Bert Lemmens (VITO)

Voorstelling op het Cleantechfestival op 20/10/11 in Gent


Publicaties

Vlaanderen innoveert: Proviron Algenproject scoort op Cleantech Festival in Gent (Ecotips, jaargang 16 nr. 4, oktober-november 2011)