BRS - Batch recuperatie van solventen uit azeotrope solventmengsels door hybride scheidingsprocessen

MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider

Synopsis

In dit project wordt onderzocht hoe men solventen batchgewijs kan recuperen uit industriële afvalstromen door een hybride scheidingsproces (een combinatie van destillatie en pervaporatie). Dit project richt zich op azeotrope solventmengsels, waarbij solventrecuperatie via klassieke destillatie niet mogelijk is. Op dit moment is er onvoldoende technische kennis en know-how aanwezig om deze mengsels batchgewijs te scheiden en worden ze verbrand.

Doelstellingen

In dit project zal de complementaire expertise van de 3 onderzoeksgroepen aangewend worden om een multi-inzetbaar hybride scheidingsproces te ontwikkelen voor de batchgewijze recuperatie van solventen uit proces- of afvalstromen uit de chemische industrie en aanverwante industrieën. Dit hybride scheidingsproces zal een voor batchprocessen innovatieve combinatie zijn van technieken die afzonderlijk niet volstaan om de beoogde scheiding op een duurzame en economische manier uit te voeren. De hybride systemen die zullen worden ontwikkeld zullen gebruik maken van een combinatie van een ‘schone’, energiezuinige techniek (pervaporatie) en een robuuste techniek (destillatie). Pervaporatie als stand-alone proces is onvoldoende selectief voor deze scheidingen, terwijl (azeotrope) destillatie als onvoldoende duurzaam wordt beschouwd. De combinatie van beide in een hybride systeem evenwel kan duurzaamheid met selectiviteit combineren.
Het hybride systeem zal ontwikkeld worden op basis van een drietal reële processtromen die zullen aangeleverd worden door de industriële partners.  Zowel solvent-solvent als solvent-water mengsels zullen beschouwd worden. Voor elk type mengsel zal onderzocht worden hoe dit gescheiden kan worden via het hybride scheidingsproces. Op basis van computersimulaties zal een batch scheidingsproces voorgesteld worden, wat nadien getoetst zal worden aan de praktijk. In een eerste fase zullen de parameters die de efficiëntie van deze scheiding beïnvloeden geoptimaliseerd worden met behulp van synthetische mengsels. De invloed van de aanwezigheid van bv. anorganische en organische zouten en andere organische componenten op de efficiëntie van het scheidingsproces zal onderzocht worden met behulp van de reële stalen die aangeleverd worden door de industriële partners. In een volgende fase zal onderzocht worden of de bekomen scheidingstechniek kan opgeschaald worden naar industriële schaal. Ten slotte zal ook een economische en ecologische vergelijking gemaakt worden van de voorgestelde scheidingstechniek met de traditionele behandelingsmethode van de solventstromen (verbranden).

Start

01/09/2010

Looptijd

24 maanden

Budget

Bedrijfspartners: EUR 327125
Onderzoeksinstellingen: EUR 327100

Deelnemende bedrijven

logo janssen pharmaceutica     logo de neef chemical processing     logo omnichem     logo nitto

Deelnemende onderzoeksinstellingen


logo KHK          logo K.U.Leuven

Projectleider

Steven Vreysen (K.H.Kempen)

Voorstelling op het Cleantechfestival op 20/10/11 in Gent


Publicaties

Wordt weldra aangevuld.