PRIME - Perfecting Research on Intelligent Material Exploitation

MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Onderaannemer Projectleider

Synopsis

Een onderzoeksproject gericht op de verbetering van de recycleerbaarheid en recyclage van EoL flat screen TV’s. Hierbij gaat men enerzijds bekijken hoe de huidige generatie flat screen TV’s optimaal gerecycleerd kan worden. En anderzijds wordt er ook onderzocht hoe een business model optimaal kan afgestemd worden op een maximale recycleerbaarheid en zal een aanzet gegeven worden voor een C2C-geïnspireerd flat screen ontwerp.

Doelstellingen

Vanuit een holistisch perspectief is recycleren niet meer dan het gebruiken van state of the art technologie om de schade die bedrijven een productlevencyclus geleden hebben aangericht, ongedaan te maken. PRIME wil deze onbewuste marktgewoonte kortsluiten en het recyclage-aspect in de ontwerpfase van flat screen TV´s installeren. Door zo te werken hopen we ook besparingen te realiseren terwijl eco-effectieve IP gecreëerd wordt die de marktpositie van de partners binnen het eigen expertisedomeinen zal verstevigen. De materialisatie van dit idee is het hoofddoel van dit project. Een parallelle motivator is het behoud en de versterking van O&O activiteiten in Vlaanderen, de creatie van nieuwe industriële activiteiten en de verhoging van de werkgelegenheid in Vlaanderen.

Een bredere sociale en ecologische motivator is de reductie van maatschappelijke kosten veroorzaakt door de recuperatie- en verwerkingsprocessen van TV´s. De partners willen een nieuwe standaard zetten voor best beschikbare technologieën en een internationaal voorbeeld worden inzake C2C TV-ontwikkeling en recuperatie programma´s. Tevens is er de indirecte ambitie dat dit innovatief project een C2C en bedrijfsmodel revolutie zal initiëren in andere businesses of business segmenten.

Om dit te kunnen realiseren moeten andere innovatieve doelstellingen gehaald worden:

  1. De ontwikkeling van algoritmes waarmee optimale desassemblageniveaus en eco-effectieve componentclusters berekend worden. In een cluster kan een grotere materiaal-puurheid bereikt worden om zo de recycleerbaarheid te maximaliseren.
  2. Pre-processing techieken en uiteindelijke materiaalrecuperatie linken.
  3. Verbreden van de bestaande proces-gestuurde BBT-methodologie naar het incorporeren van de volledige waardeketen en het principe van eco-effectiviteit.
  4. Ontwikkeling van nieuwe (shredding) technieken in samenspraak met kennisuitwisseling over LEDtechnologie om de materiaal recuperatiegraad te verhogen.
  5. Het genereren van een holistische visie op materiaalstromen, bedrijfsmodellen en ontwerp.

cyclus PRIME

Start

1/9/2010

Looptijd

24 maanden

Budget

Bedrijfspartners: EUR 555669
Onderzoeksinstellingen: EUR 500000

Deelnemende bedrijven


logo Van Gansewinkel     logo philips          logo nitto     logo BECO


Deelnemende onderzoeksinstellingen


logo VITO     logo K.U.Leuven

Projectleider

Tom Duhoux (Studio Spark i.o. BECO)

Voorstelling op het Cleantechfestival op 20/10/11 in Gent


Publicaties

Wordt weldra aangevuld.